Läs senare

Gripande drama utan stereotyper

01 apr 2019

Ester Tagg och Den flygande holländaren

Linn Åslund, Rebecka Helmersson

[Rabén & Sjögren]

F-klass Ett flygande piratskepp kommer lastat med råbarkade pirater! Och det är inte vilka pirater som helst. Nej, de är barnhemsbarnet Ester Taggs räddare i nöden, då hon på sin annalkande tioårsdag ska säljas till en fabrik för att slita hårt resten av sitt liv. Sjörövarna är – utan att först veta det – gamla vänner till Esters bortrövade föräldrar, och nu sammanförs deras vägar genom en tudelad skattkarta.

Piratkaptenen Stålhjärta och hennes högra hand Bess är hårdnackade men rättvisa. De ömma moderliga karaktärsdragen, som så ofta tilldelas kvinnliga roller i barnkultur, finns inte en tillstymmelse av.

Stålhjärtas pondus till trots – den som berör mina elever mest är den hjärtlösa och giriga föreståndarinnan på barnhemmet, även hon helt frigjord från egenskaper som empati och omhändertagande. Att kall­sinnigt sälja barn för egen vinnings skull måste vara den yttersta formen av ondska, enligt klassen.

Berättelsen slutar något abrupt och lämnar klassen med flera frågetecken. Turligt nog har fortsättningen på berättelsen nyss utgivits. Den ligger såklart, likt en glimmande piratskatt, på klassens läsönskelista.

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin