Läs senare

Grunda för bättre dialog

19 mar 2015

Inte alltför sällan möter vi som arbetar i förskolan synpunkter och tankar från föräldrar som kan kännas långsökta och irriterande. Ibland suckar vi när de inte förstår vilket vårt uppdrag är. Men jag menar att vi själva har ansvaret att grunda för en relevant och givande föräldradialog. Ofta utgår vi ifrån att föräldrarna känner till läroplanen samt de löpande rekommendationerna från Skolverket. Så är självklart inte fallet. Många lever med bilden av den förskola som de själva gick i. Det slog mig när vi ville förändra Luciafirandet och anpassa det till barnens behov och intressen mer än föräldrarnas förväntan. Reaktionerna lät inte vänta på sig. I efterhand kunde jag konstatera att vi inte tillräckligt väl kommunicerat grunden för vårt beslut.

Här är fler exempel på frågor som väckt starka känslor hos föräldrarna:

Utflykter med matsäckar är en tradition de ogärna vill ändra på. Men ska vi nogsamt följa läroplanen och riktlinjer ska förskolan vara avgiftsfri för alla barn. Därmed kan vi inte kräva medhavd matsäck.

Många pedagoger känner ett tryck på sig att agera festfixare och ordna grillkvällar och julfirande med barn och föräldrar. Vore det inte bättre investerad tid att förankra förskolans mål och medel och att engagera föräldrarna i dem? På en av mina förskolor innebar det att vi ordnade en vernissage då vi visade hur vi jobbar med matematik, teknik, naturvetenskap och språkutveckling.

Fotografering tar ofta en hel förmiddag i anspråk. Men frågan är om det är en primär uppgift för oss pedagoger?

Ofta står pedagogerna med ena benet i läroplanen och det andra i viljan att gå föräldrarna till mötes. Resultatet blir otydliga prioriteringar och dubbelarbete. Därför måste vi bli tydligare med våra mål och syften gentemot föräldrarna och använda alla kanaler som finns att tillgå, som nyhetsbrev, utvecklingssamtal och föräldramöten.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin