Läs senare

Grundligt om att inkludera

28 nov 2018

Tidiga insatser och barns utbildningsvägar

Johanna Lundqvist

[Natur & Kultur]

I den här boken definieras nyckelbegrepp som inkludering, specialpedagogik, särskilt stöd och stödinsatser på ett grundligt sätt – det märks att det är en forskare som skriver! Dessutom kommer barnen själva till tals, och jag känner igen beskrivningar och berättelser från verksamheten. Att det sedan finns en sammanfattning av bokens centrala budskap är ett bra pedagogiskt grepp.

Alla definitioner av inkluderingsbegreppet har det gemensamt att de beskriver något mer än att placera alla barn i en och samma miljö. Inkludering handlar om ett välkomnande utbildningssystem, rättvisa och att uppskatta olikheter. Det är inget som uppstår, utan måste planeras och utvärderas.

För att utvärdera och undersöka inkluderingens kvalitet föreslår författaren ett ramverk kallat ”building blocks”, som riktar sig till förskolor och skolans tidiga årskurser. Det beskriver vägen från en högkvalitativ lärmiljö via modifieringar, anpassningar och integrerade inlärningsmöjligheter till barnfokuserade undervisningsstrategier.

En inkluderande lärmiljö består alltså både av en välfungerande verksamhet och stödinsatser, och av explicita barnfokuserade strategier. Enbart det ena eller det andra är inte tillräckligt och stödinsatser behöver ingå i fungerande sammanhang för att komma till sin rätt. Att inkluderande undervisning och arbetssätt minskar med åren och i vissa fall helt försvinner efter förskolan var ingen nyhet för mig, men det är ett viktigt faktum att se i svart på vitt.

Det viktigaste budskapet i boken är betydelsen av hög kvalitet på sammanhang och lärmiljöer, med uppmärksamhet både på barn som ligger före och på barn som behöver extra stöd. Det är avgörande att denna kvalitet finns innan det medvetna arbetet mot en större inkludering påbörjas. Författaren lyfter också betydelsen av kamratstöd och vilken viktig roll kamraterna har i inkluderande lärmiljöer. Det sociala samspelet har mycket stor betydelse.

Min invändning berör bokens språk och begrepp. Samtidigt som noggrannheten skapar en tydlighet, bidrar den också till att texten blir tungläst i sin detaljrikedom av definitioner och ”rätt” begrepp. Att bygga en bro mellan forskning och praktik är som sagt svårt.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin