Läs senare

Hallå där!

Naomi Jonas, förskolechef i Mölndal som föreläser om interkulturell pedagogik och flerspråkighet i vardagen.

03 okt 2014

Hur arbetar ni med föräldrasamverkan i dina förskolor där många olika modersmål är representerade?

– De flesta föräldrar har läst på SFI, men med dem som inte kan svenska löser vi det på annat sätt till exempel med hjälp av kontaktpersoner, släktingar eller tolkar. Vi har också flerspråkig förskolepersonal som talar persiska, arabiska, franska, ryska, mandarin, somaliska, portugisiska, finska och kurdiska. Pedagogerna är flexibla och kan hjälpa till efter barnens behov.

Hur arbetar ni med inskolning?

– Första kontakten är en visning av förskolan som vi har några gånger per termin. När barnen får plats inventerar vi om de nya barnen har något annat modersmål än svenska. Vi kan anpassa vilket behov av språkstöd som behövs under inskolningen. Vi har en föräldraaktiv inskolning.

Hur gör ni med föräldramöten?

– Vi samlar alla förskolor som tillhör min enhet (Bosgårdens pedagogiska enhet) till ett gemensamt möte och beställer in tolkar. Det händer också att vi har tolk med vid utvecklingssamtal.

Hur arbetar ni i vardagen?

– Det måste synas att vi är välkomnande och arbetar interkulturellt, att vi är en mångkulturell och flerspråkig förskola. Vi använder några ord på alla språk som finns i barngruppen. På väggarna syns det att vi är flerspråkiga. När föräldrarna märker det så känner de sig inbjudna. Vi aktar oss dock för att använda oss av olika flaggor, vi kan ju ha föräldrar och barn som just flytt ”från sin flagga” …

Vad betyder det i mötet med föräldrarna att kommunicera på deras förstaspråk?

– Det är oerhört viktigt för att föräldrarna ska kunna vara delaktiga och känna sig välkomna och trygga. Om de inte riktigt förstår vår verksamhet är det svårt att ha inflytande. Vi arbetar mycket med systematiskt kvalitetsarbete, undervisningsbegreppet och pedagogisk dokumentation. Vi försöker göra oss förstådda genom att översätta muntligt eller skriftligt. Om ingen i personalen kan språket testar vi appar som översätter texter – dock med skiftande resultat. Vi jobbar mycket med surfplattor och prövar just nu en ”talande penna” som antingen skriver ut etiketter och läser upp på olika språk som vi talat in, eller läser av på en plansch med diverse färdiga ord och fraser.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin