Läs senare

Hallå där, Elvira Ashby!

Logoped och författare som har skrivit en bok om språkstimulans.

26 nov 2019
Foto: Bengt A Andersson

Vad handlar din nya bok om?

– Språkstimulans! Helt enkelt om vad alla vi vuxna kring barn, oavsett om vi är pedagoger eller föräldrar, kan göra för att stötta barns språkutveckling. Jag har velat ge både konkreta verktyg och inspiration, men också en kortfattad teoretisk grund så att man kan känna att man står stadigt i det man gör.

Vilken nytta hoppas du att förskollärare ska få av din bok?

– Jag hoppas att de ska känna sig inspirerade och sugna på att arbeta ännu mer aktivt med barnens språk. Men också att boken ska fungera som en språngbräda till att tänka vidare själv och hitta på roliga aktiviteter och egna språklekar kring vad det specifika barnet eller barn­gruppen behöver.

Ett kapitel heter ”Grammatik”. Vad handlar det om?

– Här finns ett avsnitt om barns grammatiska utveckling och några konkreta forskningsförankrade strategier för hur vi kan stötta den utvecklingen, liksom förslag på språk­lekar som till exempel hur vi kan arbeta med menings­byggnad och ändelser när vi spelar lotto.

Hur kan förskolan bäst stötta barn med språkstörning?

– Förskolan kan göra så mycket! Alla språklekar och strategier i boken bygger på hur vi logopeder ofta arbetar med barn med språkstörning, så där finns det mycket att hämta. Lite förenklat kan man säga att det som är bra för barn med språkstörning är bra för alla barn, det är bara det att barnen med språkstörning behöver det mer och oftare. Sedan är det viktigt att vi, om barnet har stora svårigheter, anpassar oss och miljön efter det så att förutsättningarna för inlärning blir de allra bästa.

Språkstimulera mera! Att stötta barns språkutveckling

Elvira Ashby

[Studentlitteratur]

Dina tre bästa språkstimulerande tips till förskollärare, vilka skulle de vara?

– Det effektivaste är alltid om vi låter språkstimulansen genomsyra vardagen. Tre tips för detta är att läsa mycket böcker tillsammans med barnen och att ta för vana att föra ”språkutvecklande samtal” om allt intressant som händer i livet. Upptäcker man att barnen har svårt med något speciellt kan man hitta på en språklek kring just det.

Du har även gett ut barnböcker. Berätta!

– Ja, jag började min författarbana genom att ge ut lite extra språkstimulerande barnböcker. Det har blivit sex böcker om busfröna Ajja & Bajja med tecken och mycket ljudhärmande ord som kan användas för att stötta språkutvecklingen för förskolans yngsta barn. Och serien Snicksnacksnoken, som passar bra för att jobba med uttal och språklig medvetenhet med de lite äldre barnen.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin