Läs senare

Hallå där, Karin Hermansson!

Karin Hermansson är FoU-ansvarig på Ifous vars tre år långa forsknings- och utvecklingsprogram Undervisning i förskolan, precis dragits igång. Programmet har tagits fram tillsammans med Malmö högskola och tio kommuner och i projektet medverkar representanter från hela organisationen, från förskola till huvudmannanivå.

18 maj 2016

Varför startar ni det här utvecklingsprogrammet om undervisning i förskolan?

– Det finns flera svar på varför, men vi har drivit ett program som heter Små barns lärande och det handlar mycket om kvali-tetssystemet i förskolan. Vad är kvalitet i förskolan och hur ska man bedöma för-skolors kvalitet? Ur det kom en önskan att även titta på vad de professionella gör i förskolan för att faktiskt ha en bra verk-samhet. Hur gör vi för att följa läroplanen där det bland annat står att barnen ska utvecklas i sitt lärande? De ska lära sig saker, alltså är det någon form av under-visning man ska hålla på med som lärare i förskolan. Vad är då det och hur gör vi det? Vad innebär det egentligen? Då hamnar vi på mer didaktiska frågor och då började vi fundera kring hur vi skulle kunna sätta upp ett arbete om det.

En stor fråga, vad är det då som karaktäriserar undervisning i förskolan som du ser det?

– Det är väldigt mycket det som det här programmet kommer att gå ut på. Vi kommer att jobba mycket med begreppen. För begreppet undervisning är inget som har, i alla fall inte på länge, förekommit i förskolan. Vad betyder det i en förskolekontext och vad betyder det för förskollärare? Jag kan naturligtvis ha en egen bild men vi vill diskutera, vrida och vända på frågan om vad undervisning kan betyda i förskolan.

Ett sätt att vara med och utveckla professionen, med andra ord?

– Ja, och ett sätt för förskollärare och andra att utveckla sig i sin egen roll. Förhoppningsvis kan det långsiktiga arbetet skapa en bra plattform och innebära att även deras kollegor, de som inte är med i programmet, kan utvecklas.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin