Läs senare

Hallå där, Mimmi Carlsson!

27 nov 2016

Vad är en berättelsebok?

– Det är ett sätt att dokumentera barnens lärande under året. Barnen styr innehållet medan vi sätter ramarna.

Ge ett exempel på hur det kan gå till!
– Först har vi en insamlingsperiod utifrån ett övergripande tema, till exempel naturvetenskap och teknik, för att se vad som intresserar barnen. Förra året var det kroppen och de ställde frågor som ”Varför andas man snabbt när man springer?”. Utifrån deras hypoteser och tankar formulerade vi två nyfikenhetsfrågor för läsåret: ”Vad är en kropp?” och ”Vad kan man göra med kroppen?”.
Vad händer sedan?
– I boken beskriver vi löpande barnens tankar och reflektioner, och våra didaktiska frågor. Vi har också med foton och teckningar, och boken finns både på Google Apps for Education och i pappersform. Berättelseböckerna ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.
Hur skiljer sig berättelseboken från annan pedagog­isk dokumentation?
– Vi på Mörarps förskola upplever att arbetet blir mer levande för att dokumentationen sker mer på barnens villkor. När vi tittar i boken känner de igen sig och minns vad vi gjort och vad de lärt sig.
Varför gillar du berättelseböcker?
– För att det är utmanande! Sedan är det roligt att inte veta allt i förväg utan att få häpna och utforska tillsammans med barnen.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin