Läs senare

Hallå där!

10 Dec 2011

Foto: Claes G. Bengtson

Vad handlar boken om?

– En fågelunge som kraschlandar under ett träd, utmattad och trött. Han vet inte var han är. De fåglar som bor i trädet Alm 22 undrar vem den ensamma fågeln är. Några av fåglarna hjälper den kraschade fågelungen och tar hand om honom. Han blir sedd, vilket gör skillnad i hans liv.

Hur fick du idén till att ge ut en egen bok?

– År 2000 ammade jag min dotter och berättade samtidigt en historia för min treårige son när en fågel kraschade mot fönstret. Då kom sagan för mitt inre. Den handlar också om artikel 22 i FN:s Barnkonvention om flyktingbarn. Jag har själv arbetat på en mångkulturell skola och sett behovet av ett material som vågar bemöta kulturkrockar och ger ensamma flyktingbarn en röst.

Vad hoppas du ska hända med boken?

– Jag hoppas att barnen ska få tänka till och känna hur det kan vara att komma ensam till ett annat land. Sedan vill jag att sångerna, som är skrivna av Agneta Almqvist, ska sprida glädje och hopp. Budskapet är att alla är olika och att alla behövs. Jag har en tanke om att fortsätta skriva böcker utifrån Barnkonventionen. Det har varit ett modighetssteg att våga satsa pengar på det här. Jag vill passa på att säga att många förskollärare sitter på mycket kunskap. Våga visa och satsa på det, vi behöver nytt material!

Alm 22
Charlotta Jeppsson,
Benny Berlin,
Agneta Almqvist
Alm 42

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin