Ingår i temat
Hållbar utveckling
Läs senare

Hållbar utveckling – obligatoriskt i lärarutbildningen

Hållbar utveckling är komplext. Man behöver arbeta sig in i området och bearbeta det ur olika aspekter, säger Barbro Tyrberg.

13 apr 2008

Lärare i förskolan är ofta jättebra på att arbeta med klassiskt miljöarbete. Till exempel har många länge arbetat medvetet med kravodlad mat. På det området har många förskolor kommit längre än skolan, anser Barbro Tyrberg, ansvarig för kursen Interkulturella perspektiv på hållbar utveckling vid Växjö universitet.
– Att arbeta med hållbar utveckling handlar om att vidga perspektivet och ställa sin verksamhet i förhållande till det.
Klimatdiskussioner och massmedias uppmärksamhet av klimatförändringar har väckt stort intresse och skapar frågeställningar hos barn i alla åldrar. Många känner oro. Det gäller att se möjligheter och ge framtidshopp, påpekar hon.
– Det är viktigt att lärare har goda kunskaper om saker som är relevanta och att de kan se välgrundade möjligheter.
I och med den nya lärarutbildningen 2001 blev hållbar utveckling ett obligatoriskt inslag. På Växjö universitet ligger kursen i det allmänna utbildningsområdets andra termin. För de fl esta blivande lärare i förskolan innebär det termin fyra, berättar Barbro Tyrberg.
Kursen är tvärvetenskaplig och involverar fem ämnen; datavetenskap, naturvetenskap, pedagogik, samhällsvetenskap och svenska.
– Samarbetet mellan de olika institutionerna har hela tiden varit konstruktivt och kreativt. Det är en gemensam fråga som alla känner för.

Innan kursen, för några år sedan, förändrades kom hållbar utveckling i första terminen på det allmänna utbildningsområdet. En del studenter kom med snävt seende och hade svårt att ta in perspektivet i sin utbildning, minns hon.
– Nu när den kommer senare är det enklare att se sin del i sammanhanget. Det handlar om att man fått en mognare syn och tydligare bild av sitt uppdrag.
Hållbar utveckling är komplext, poängterar Barbro Tyrberg.
– Det är inte klart utan en process i världen.
Kursen innehåller ämnen som många inte mött förut.
– Det fi nns ?pucklar? som en del får slita lite med. I den tidigare versionen fanns till exempel ett tyngre ekonomiblock som kunde vara kärvt att ta sig igenom.
Det kompenseras av att studenterna i naturvetenskapen arbetar med praktiska saker som går att göra i verksamheten. Då blir arbetet konkret, menar hon.
– Man behöver arbeta sig in i området och bearbeta ur olika aspekter. Fördjupningsområdet är bra och går på tvärs.

Kursen startar med en överblick av hur arbetet med hållbar utveckling växt fram. Det handlar om sociala, miljöetiska, ekonomiska och naturvetenskapliga frågor som bearbetas med litteratur och seminarier. Studenterna ska, genom pusselbitar från olika ämnesingångar, få en insikt i varför miljöproblem uppstått och fördjupad förståelse av hållbar utveckling. Frågeställningarna handlar bland annat om global ojämlikhet, tekniköverföring, demokrati, fred och stabilitet. Intressekonfl ikter tydliggörs.
På Växjö universitet har studenterna vissa seminarier och föreläsningar tillsammans med internationella studenter.
– Det är intressant att möta studenter från andra länder, speciellt i en kurs som handlar om globala frågor.
Kursen avslutas med ett större fördjupningsarbete. Alla väljer ett område som rör hållbar utveckling och gör en djupdykning där frågan belyses ur olika perspektiv. Nästa fas handlar om att lyfta in arbetet i sin verksamhet och hitta sätt att utvärdera. Det blir olika vinkling beroende av vilken typ av lärare du ska bli, förklarar Barbro Tyrberg.
En grupp valde till exempel att titta på elektroniskt avfall. Vad händer med alla gamla datorer?
– Det är skrämmande hur de fraktas över världen.

Att arbeta med olika rättvisefrågor är ganska vanligt. En grupp tittade på turism som hot mot global rättvisa. Ytterligare en annan på människans överkonsumtion av kött.
– Vad man har för bakgrund präglar vad man intresserar sig för.
Flera blivande lärare i förskolan har, på olika sätt, studerat sopor. Förskolan är ofta oerhört duktig på sopsortering, tycker hon.
– Det ska bli spännande att se vad de nya studenterna ska undersöka i vår. Jag skulle kunna tänka mig att några kommer att titta på leksaksproduktion. Vad fi nns för leksaker i förskolan? Hur påverkar det världen? Det är inte mycket som produceras i Sverige.

Karin Björkman

Alla artiklar i temat Hållbar utveckling (16)

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin