Läs senare

Här får alla 6-åringar skola hela dagen

AktuelltFrån i höst är förskoleklassen obligatorisk. Men skol­dagens längd varierar stort över landet. Heléne Folkinger i Vallentuna kan undervisa sina elever sex timmar per dag, dubbelt så mycket som lagen kräver.

av Emilie Stendahl
10 sep 2018
10 sep 2018
I Vallentuna där Heléne Folkinger arbetar går barnen i förskoleklass mellan klockan 8 och 14. Foto: Anna Simonsson

Pirriga och fulla av förväntan inför allt det nya – i klassrum runtom i landet har lärare i förskoleklass nyss välkomnat en ny kull elever. Barnen är de första att omfattas av skolplikt redan året de fyller sex.

Men där slutar också många av likheterna. Trots obligatoriet finns det till exempel en stor variation i något väldigt grundläggande, nämligen hur många timmar eleverna erbjuds. Vissa går 525 timmar på ett läsår, vilket är det minimum som staten kräver. Andra går långt fler.

Ingen vet exakt hur många av barnen som går korta respektive långa dagar – varken Skolverket eller ibland ens kommunerna själva. Att det skiljer sig åt i landet, och ibland inom en och samma kommun, blev däremot tydligt när vi ställde frågan på Facebook och fick över 300 svar från lärare i förskoleklass.

Vi träffade barn och personal som var stressade över allt som skulle hinnas med under tre timmar och beskrev att leken tappades bort.

Vallentuna utanför Stockholm hör till de kommuner som tagit ett samlat grepp på frågan och infört samma tider för alla sexåringar. Förskoleklassen börjar klockan 8 och slutar 14 varje dag – det vill säga sex timmars skoldag. Det innebär att Vallentunas sexåringar erbjuds 1068 timmar sitt första läsår – mer än dubbelt så många timmar som staten kräver.

Heléne Folkinger arbetar i förskoleklass på Hammarbacksskolan i Vallentuna, och med sina dryga tjugo år i yrket har hon erfarenheter att jämföra med. De sex timmar hon förfogar över tillsammans med barnen varje dag går snabbt undan och rymmer både styrd och fri lek, och lärande.

– Jag tycker att tre timmar per dag är för kort tid för att hinna med det man vill göra i förskoleklass, säger Heléne Folkinger.

Så säger lagen

Elever i förskoleklass har rätt till minst 525 timmar per läsår, enligt skollagen.

Det är huvudmannen som avgör hur dessa timmar ska fördelas över läsåret. Men verksamheten får omfatta fler timmar – högst dock 190 dagar per läsår och sex timmar per dag, vilket motsvarar 1 140 timmar per läsår.

Förskoleklassens förutsättningar kan komma att förändras igen, beroende på vilka partier som får regeringsmakten efter valet.

Alliansen har, i en artikel på DN Debatt i somras, gjort klart att den vill omvandla förskoleklassen till årskurs ett och göra grundskolan tioårig. I förslaget fanns också ett särskilt lärarlyft för att förskollärare i förskoleklass ska bli behöriga att undervisa på lågstadiet.

Faktum är att alla elever i årskurs F–6 på Hammarbacksskolan går mellan klockan 8 och 14 och Heléne Folkinger ser flera fördelar med att alla har samma tider. Hon anser att strukturen bidrar till att förskoleklassen inkluderas i allt som händer på skolan – som friluftsdagar eller pedagogiska forum och satsningar på lärarna.

– Jag tycker att det är jättekul att förskoleklassen räknas med på riktigt och inte är en enhet utanför.

Även Norrköping har bestämt att alla sexåringar i kommunen ska ha rätt till samma antal timmar – fast här är det fem timmar per dag som gäller eller 875 timmar per läsår.

Olle Johansson (S) är ordförande i utbildningsnämnden i Norrköping:

– Vi såg att det skiljde sig mycket mellan skolor – vissa erbjöd tre timmar, andra fem – och detta berodde mer på den pedagogiska ledningens ambitioner än behoven. Det var inte likvärdigt. Det skulle vi aldrig ha tolererat i skolan.

Att kommunen i dag erbjuder barnen fler timmar än vad skollagen kräver hänger ihop med den bild av förskoleklassen som de tagit del av.

– Vi träffade barn och personal som var stressade över allt som skulle hinnas med under tre timmar och beskrev att leken tappades bort, säger Olle Johansson.

Så ska förskoleklassen inte se ut, konstaterar han. Därför utökade de i stället antalet timmar för alla barn. Att erbjuda alla ett visst antal timmar är ett steg på vägen mot större likvärdighet, men andra faktorer är också avgörande, såsom kvaliteten på verksamheten, anser Olle Johansson. Och här spelar lärarnas förutsättningar att utföra sitt arbete förstås in.

I Göteborg har det inte funnits några gemensamma riktlinjer kring antalet timmar, eller ens någon samlad kunskap om hur variationen sett ut på olika skolor. Det upptäckte Annika Andréasson, verksamhetsutvecklare i grundskoleförvaltningen, när hon skrev en rapport om förskoleklasserna i kommunen inför den stora omorganisation som nu genomförs när ansvaret för skola och förskola lyfts från stadsdelarna till två centrala förvaltningar.

Vissa förskoleklasser i Göteborg er­bjuder fyra timmar per dag, andra upp till fem och en halv.

Fördelningen av antalet timmar tycks inte ha varit medveten, utifrån till exempel skilda behov, sammanfattar Annika Andréasson.

– Likvärdighet är inte att göra lika. Vi har ett kompen­s­atoriskt uppdrag enligt skollagen och det skulle kunna behövas fler timmar i områden med svåra förutsättningar, där barnen har sämre uppväxtvillkor. Men inget tyder på att det är en sådan fördelning som funnits i Göteborg.

Annika Andréasson uppfattar att den nya grundskoleförvaltningen, som nätt och jämt hunnit inleda sitt arbete, har tagit intryck av rapporten.

– De strävar efter att förskoleklassen på ett tydligare sätt ska vara en del i ett samlat utbildningslandskap.

Tycker du att 525 timmar per läsår, som lagen kräver, är tillräckligt?

– Det skulle någon behöva utforska vidare. Jag tycker att man kan ifrågasätta om 525 timmar per läsår räcker för att hinna med uppdraget. Det måste finnas en balans mellan hur förskoleklassens uppdrag är formulerat och vilka timmar man har.

Finns det någon nackdel med att öka antalet timmar i förskoleklassen? Kan det bli för många förskoleklasstimmar för de yngsta?

– Det beror på vilken slags verksamhet de möter. Är det en verksamhet som utgår från deras behov, intressen och erfarenheter som läroplanen säger, kan de gå hela dagen. Det hänger ihop med kvaliteten, lärarens förhållningssätt och deras förmåga att bygga bra relationer med barnen.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin