Ingår i temat
Hållbar utveckling
Läs senare

Här hittar du mer kunskap

22 okt 2018
Här hittar du mer kunskap
Foto: Shutterstock

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Fastställt av FN:s så kallade Brundtlandkommission 1987.

För dig som lärare

På webben:

varldskoll.se Sammanställt av FN-förbundet och indelat i teman som till exempel Leva klimatsmart och Leva jämlikt. Lär dig mer om läget i världen och få tips på undervisning.

gapminder.org Skapad av Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund. Användbara verktyg som Dollar Street, där man möter familjer i olika länder. Där finns också utmaningar och fakta om tillståndet i olika länder, som medelinkomst och bostadssituation, hur många som verkligen är fattiga och rika.

wwf.se Världsnaturfondens sida, gå in på fliken utbildning för att få fakta och tips om hur du kan lära både dig själv och barnen om hur man kan leva mer klimatsmart.

hsr.se Håll Sverige Rent. Gå in på fliken Det här gör vi/förskola och skola, så kan du få tips och idéer till teman.

filmochskola.se En del av Swedish films som distribuerar film. Där finns filmer under olika teman, bland annat hållbar utveckling. Ofta för äldre barn, men som lärare kan man få inspiration.

Böcker:

Återbruk som kreativ kraft (Lärarförlaget). En bok om att arbeta pedagogiskt med spill- och restmaterial av Nina Odegard, förskollärare, förskolechef och doktorand.

Naturförskola – lärande för hållbar utveckling (Lärarförlaget), av förskollärarna Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl. Författarna har med naturen som utgångspunkt utvecklat ett arbetssätt för att nå målen i förskolans läroplan.

Lärande för hållbar utveckling – i förskolan (Studentlitteratur),  av Sanne Björklund. Är tänkt att ge klarhet kring begreppet lärande för hållbar utveckling men också att ge inspiration till hur man kan jobba med det.

Radio/tv:

ur.se Har flera program om hållbar utveckling för dig som lärare.

För barn

Änggårds förskolor i Linköping har en gedigen lista med barnböcker om de tre aspekterna av hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologisk), bland annat Cykla, panta och rädda en isbjörn av Jörn Spolander, Max och Maja – Den nya vännen av Axel Scheffler, Om dagen tar slut av Lisa Hyder och Konrad lussar av Åsa Mendel-Hartvig.

Läs på: linkoping.se och sök på Änggårds förskolor, så hittar du barnlitteraturlistan.

17 mål för  ett hållbart klot

Fastställda av FN i Agenda 2030:

 1. Ingen fattigdom.
 2. Ingen hunger.
 3. Hälsa och välbefinnande.
 4. God utbildning för alla.
 5. Jämställdhet.
 6. Rent vatten och sanitet.
 7. Hållbar energi för alla.
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
 10. Minskad ojämlikhet.
 11. Hållbara städer och samhällen.
 12. Hållbar konsumtion och produktion.
 13. Bekämpa klimatförändringen.
 14. Hav och marina resurser bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt.
 15. Skydda, bevara och hållbart utnyttja ekosystem och biologisk mångfald.
 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen.
 17. Genomförande och globalt partnerskap.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin