Läs senare

Härlig läsning om modersmål

15 jan 2018

Jag och två förskollärarkollegor jobbar sedan i maj som språk- och modersmålsutveck­lare på skolmottagningen i Kalmar kommun. Vi ska under tre år besöka alla förskoleavdelningar i kommunen och försöka implementera precis det som artiklarna i tidningens tema (#9/17) om modersmål beskriver och handlar om.

Vi började från noll och har själva fått bygga upp den kun­skap som vi anser behövs hos våra kollegor på förskolorna för hur man jobbar med modersmål/flerspråkighet och språkstödjande arbetssätt för att ge våra barn bästa språkliga förutsättningar i det fortsatta livet.

Det var härligt att läsa och känna att vi är på rätt väg som inspiratörer sen är det ju självklart en lång väg att få alla att tänka på detta sätt.

Fråga

Vilken inskolningsmetod använder ni i er förskola?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin