Läs senare

Faïka är utbildad sagopedagog

MötetFörskolläraren Faïka Ammar i Lund deltog förra året i värdegrundsprojektet Bygga broar. Nu har hon följt med några barn från förskolan in i förskole­klassens värld.

av Annika Dzedina
04 dec 2017
04 dec 2017

Vad skulle du vilja lära dig mer om?

– Jag skulle vilja lära mig mer om barnhälsa och inkludering – hur ska vi få med de barn som har någon form av svårigheter i gruppen?

Var hämtar du kraft?

Hämtar kraft i flamencon. Foto: Shutterstock

– Jag är förutom förskollärare också utbildad sagopedagog och spelar föreställningar. Genom det får jag kraft, liksom att dansa flamenco och gå på teaterföreställningar. Jag läser också just nu en magisterkurs i pedagogik på Malmö högskola en kväll i veckan, för att bredda och fördjupa mina kunskaper, det ger mig också kraft. Jag trivs med att ha många aktiviteter och tycker att det är viktigt att inte bara hämta inspiration från ett håll. Kreativitet ger energi!

Du var med i projektet Bygga broar, berätta mer om det!

– Det är ett värdegrundsprojekt och innebar att alla som arbetade i förskolan i vårt skolområde, ungefär 100 personer, utbildades i hur vi ska behandla pojkar och flickor, bland annat. Det behövs mer stöd till föräldrar med utländsk bakgrund, och även till deras barn. Många har en helt annan kultur med sig hemifrån, vilket visar sig mycket i genusfrågor – vad pojkar förväntas göra och vad flickor förväntas göra. En del pojkar har föräldrar som kommer från en mansdominerad kultur och förväntar sig att deras söner ska vara på ett visst sätt. Det gäller att lyfta de killarna och se till att de inte kommer i kläm. Jag känner igen konflikten själv eftersom jag är uppvuxen som andra generation­ens invandrare i Frankrike och levde som i två världar när jag växte upp.

Sagor brukar fungera bra i temaarbeten. Foto: Shutterstock

Vilken är den största utmaningen i ditt jobb?

– Det är att komma in i grundskolan. Jag bytte från förskola och följde med en grupp barn in i förskoleklassen där det är lite andra regler. Det är spännande men ställer också andra krav på mig som lärare. Jag tycker att sexårsåldern är spännande, men det tar lite tid att hitta min nya roll. Vi har heldagsomsorg – hela barnet hela dagen – och det är det som lockar mig. Jag vill vara nära barnen och jag tycker att det har blivit för mycket administration för lärarna i förskola och skola senaste tiden.

Hur har ni det med det digitala?

– Tanken är att vi ska komma igång och få in det mer i vardagen. Vi har utsett en IKT-ansvarig nu.

Du är ju också sagopedagog, vilken är din favoritsaga?

– Det är svårt att säga – jag har nog ingen. Man väljer saga utifrån det man behöver arbeta med. Sagor går ofta att arbeta med i teman exempelvis. Under utbildningen till sagopedagog lärde vi oss hur vi kan arbeta med sagor utifrån läroplanen.

Vilken är den viktigaste fackliga frågan tycker du?

– Det är inte lätt att svara på, men det handlar mycket om resurser. Stora barngrupper tycker jag inte i sig är ett problem, men jag vill vara nära barnen. Det är bra med kvalitetsredovisningar men när de tar tid från det jag egentligen vill göra – arbeta med barnen – är de inte kul.

FAÏKA AMMAR

Ålder: 49 år

Bor: Lund

Utbildning: Förskollärare och sagopedagog.

Arbetsplats: Förskoleklass på Klostergårdsskolan i Lund

Inkomst: 30 950 kronor

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin