Läs senare

Hej från en nybörjare!

av Gertrud Svensén
06 aug 2018
06 aug 2018
Gertrud Svensén, Förskolans nya chefredaktör.

Att få ta över rodret på en tidning som just fyllt 100 år känns både ärofyllt och förpliktigande. Jag vet ju att Förskolan är en älskad och respekterad tidning som under många år spelat en stor roll i förskollärarnas yrkesvardag – och för utvecklingen av förskolan i stort.

Jag själv är som tur är inte helt ovan som redaktör på ett gammalt flaggskepp. Tidigare jobbade jag i många år på Kamratposten – även det en tidning med stolta anor, och som faktiskt är ännu äldre än Förskolan: 126 år.

Förutom den respektingivande åldern har de två tidningarna ytterligare några saker gemensamt. Det ena är den nära relationen med läsarna. På Kamratposten kunde vi på redaktionen få flera hundra mejl och brev varje vecka från barn och ungdomar. Också till Förskolan kommer en imponerande mejlskörd med tips, beröm, åsikter och frågor.

En annan likhet mellan de båda tidningarna är respekten för de lite kortare människorna i samhället. Även om Förskolans fokus ligger på professionsfrågorna och lärandet, finns intresset för barn och deras uppväxtvillkor som ett genomgående tema i tidningen – och säkert hos många av er läsare.

Därför gläds jag särskilt åt två nyheter som presenterats under försommaren, som exploderar utanför mitt fönster när jag skriver detta. Den ena är naturligtvis förskolans reviderade läroplan, som förutom alla nya viktiga skrivningar om undervisning, förskollärarnas ansvar och lekens betydelse, fått ett tillägg om barns rätt till integritet. I Skolverkets förslag, som nu ligger för beslut hos regeringen, står att ”Hur utbildningen i förskolan organiseras, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattning om sig själva. Barnens rätt till integritet ska respekteras, det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.”

Den andra är riksdagsbeslutet om att äntligen göra barnkonventionen till svensk lag – något som till exempel Bris och BO menar kommer att få stor betydelse för hur barns rättigheter respekteras i Sverige.

Läroplanen och barnkonventionen är några av alla de ämnen vi kommer att skriva om under hösten. Vad vill du mer att vi ska bevaka? Hör gärna av dig till mig med dina tankar och åsikter.

Vi ses i spalterna, förhoppningsvis i minst 100 år till!

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin