Läs senare

Hej Madelen …

14 apr 2016

Du är förskollärare men axlar just nu rollen som förskolechef – berätta!
– Jag visste tidigt att mitt långsiktiga mål var att bli förskolechef och när jag arbetade som förskollärare berättade jag också att jag hade det som ambition för min chef. Hon uppmuntrade mig och sade: frågan är inte om du blir chef utan när. Hennes stöd var och är väldigt viktigt för mig. Jag tog reda på så mycket som möjligt om chefsrollen och började också studera på ett magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling. När ett vikariat som förskolechef blev ledigt i höstas fick jag chansen att testa att arbeta praktiskt.

Är jobbet som du tänkte dig?

– Jag vet inte vad jag förväntade mig egentligen, jag var mest nyfiken på att få en inblick i hela beslutskedjan. Att undersöka beslut, inte minst de som kommer till av gammal vana – gör mig nyfiken. Skolväsendet är ju en politiskt styrd organisation – att få vara delaktig i beslutsprocessen och kunna påverka den arbetsvardag som jag nyss var en del av är en drivkraft.

Vad vill du uppnå som chef?

– Lite för ofta handlar chefsrollen om att släcka bränder när de uppstår. Jag skulle vilja ha mer tid till pedagogiska frågor, kunna jobba mer verksamhetsnära och också få chansen att jobba långsiktigt. Jag vill exempelvis gärna förverkliga fler av de tips och idéer som jag får via mina studier och också bidra till att goda initiativ, som kan dyka upp på en enskild förskola, sprids och genomsyrar kommunens alla förskolor. Skolutveckling får inte bara vara en hyllvärmare eller redovisning utan ska vara en del av verksamheten.

Vad tar du med dig från tiden som förskollärare?

– Vi jobbade mycket med utomhuspedagogik på min förskola och själv är jag också väldigt intresserad av specialpedagogik – det är också områden som jag gärna vill vara med och utveckla i min nya yrkesroll. Förskolans verksamhet är väldigt föränderlig och handlar mycket om detaljer i vardagen så det är väldigt viktigt att lyssna in arbetslaget – de som faktiskt är experterna.

Är du bra på det – att lyssna in medarbetarna?

– Jag försöker vara lyhörd. Kommunikation är det absolut vikt­igaste tror jag – gentemot medarbetare, andra chefer, politiker, barnen och deras föräldrar. Att behandla alla lika oavsett position är en självklarhet för mig och jag är noga med att poängtera att alla behövs för att bygga en fungerande verksamhet. Jag är också lösningsinriktad och kan ta jobbiga beslut bara jag känner mig trygg i mitt uppdrag. Stödet jag får från chefer och kollegor är också viktigt för mig.

Vilka råd skulle du ge till andra förskollärare som vill ta det här steget?

– Tro på dig själv och den kunskap du bär med dig. Jag får ofta höra att jag är så ung, men ens ledaregenskaper sitter inte i åld­ern. Det finns många fördelar också, jag har exempelvis utbildningen färskt i minnet. Ett steg i rätt riktning är att våga uttala sin ambition högt så som jag gjorde. Det finns en jante-mentalitet i Sverige som gör det lite fult att ta plats på det sättet – försök att ignorera den och våga ta steget om det är det du vill.

Heltidsarbete, magisterstudier och små­barns­förälder – hur får du ihop det?

– Jag är en person som vill väldigt mycket, som går in i alla uppdrag och roller till hundra procent. Så var det som förskollärare, så är det som chef men föräldraperspektivet med två egna barn i förskolan är en styrka även i min yrkesroll. Men jag har insett att jag måste sänka ribban en aning och lägga mig på en ambitionsnivå som funkar i vardagen. Jag kanske helst skulle lägga 40 timmar i veckan på studierna till exempel för att det känns viktigt och utvecklande för mig men just nu får 20 timmar på kvällar och helger duga.

Namn: Madelen Handell

Ålder: 28 år

Bor: Villa i Karlskoga

Familj: Man och två barn, 1 och 3 år gamla.

Utbildning: Förskollärare, lärare i fritidshem, behörig lärare i grundskolan till årskurs 6, samt pågående magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling.

Arbetsplats: Karlskoga kommun

Lön: 35 000 kronor

Fritid: Förutom studierna som bedrivs på fritiden är det familjen och resor som står högst på listan.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin