Läs senare

Startade upp förskoleklass för nyanlända

MötetUlrika Arnstedt bytte jobb för att vara med och starta upp en förskoleklass med nyanlända barn förra året.

av Sebastian G Danielsson
12 sep 2017
12 sep 2017

Ulrika Arnstedt

Ålder: 51 år

Bor: Norrköping

Utbildning: Förskollärarexamen vid Linköpings universitet, 1986

Arbetsplats: Förskoleklass på Norrköpings montes­soriskola

Inkomst: 28 700 kronor

Berätta om klassen?

– Det är en kombinerad förskoleklass och årskurs ett, där ungefär 75 procent av de 26 barnen är nyanlända. De flesta hade varit i Sverige i ett och ett halvt år när vi startade.

Hur har det varit?

– En utmaning förstås. Vi flyttade in i ett praktiskt taget tomt klassrum i augusti, med tiden fick vi hjälp att fylla de tomma ytorna med material tack vare jättebra kollegor i huset. Sedan är det utmanande att anpassa innehållet i verksamheten. De som har det svårt ska få stöd och barn som har kommit långt i sin kunskapsutveckling ska ju känna sig utmanade och behålla sitt driv. Det är en svår balansgång.

I förskoleklassen har barnen spelat spel för att öva koncentration, samarbete, turordning och spelregler.

Hur tycker du att det har gått?

– Vi har använt oss av Bornholmsmodellen i vårt språkutvecklande arbete. För att skryta kan jag säga att vi har gjort deras test fyra gånger under läsåret. I september, när barnen var nya hos oss, låg de flesta på noll. Nu i maj låg i stort sett hela gruppen på över 30 poäng av totalt 35 poäng.

Varför har ni lyckats så bra?

– Vi har fått bra förutsättningar av vår rektor. Mellan halv nio och halv ett har vi haft skoltid, efter det har vi haft barnfri tid. Vi hade aldrig nått så bra resultat annars. Sedan har vi varit fyra lärare: jag, en montessoripedagog, en arabisktalande lärare och en lärare i svenska som andraspråk. Vi har också haft en speciallärare som har stöttat arbetslaget.

När du hörde av dig till oss skrev du att ditt år har präglats av en enorm arbetsglädje, vad ligger bakom det?

– Dels att man får förutsättningarna, dels sammansättningen av teamet. Vi som jobbar tillsammans. Viljan hos oss har varit stor, att vi ska ro i land det här tillsammans.

Varför bytte du jobb?

– Det var dags för mig att gå vidare och få nya utmaningar, och det har ju varit en ordentlig sådan. Men väldigt rolig! Jag har ju jobbat som förskollärare i Norrköpings kommun i 30 år och även varit i grundskolan. Så jag har gjort det mesta en förskollärare kan göra.

Kaplastavar använder barnen för att skapa bokstäver som klassen arbetar med.

Vad har du lärt dig av alla år som förskollärare?

– Det har varit otroligt många möten med människor av alla sorter. Man har varit med om både bra och dåliga saker och det har väl slipat en lite, jag har blivit lite rundad i kanterna och lite mer ödmjuk kanske.

Vilka tre saker skulle du ta med dig till en öde ö?

– Min telefon, en solladdare och en båt.

Har du någon hälsning till alla läsare?

– Jag hoppas man når någon politiker, för jag måste säga att lärarlyftet borde omfatta alla lärare i alla skolformer. Det skulle stärka yrket och yrkesutbildningen om vi fortbildar oss och får vi en satsning förbättrar det vår undervisningen i klassrummet.

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin