Läs senare

Hitta din inre semestertyp

Vad du vill ha ut av din långledighet skiljer sig mycket beroende på vem du är. Inför stundande sommar hjälper Vuxenvardag dig att förstå vilken semesterpersonlighet du är och varför.

31 maj 2015

Illustration: Janette Bornmarker
Sommarsemestern närmar sig för många. Och i personalrummet kanske det sedan länge har pratats planer inför den stundande ledigheten. Någon ska ägna fyra veckor åt att luffa runt med tåg i Europa och har planerat rutten och aktiviteterna minutiöst i minst ett halvår. En annan har just, nu sent i maj, spontanbokat en vecka för fjällvandring med tält i bagaget medan en tredje inte vill planera någonting alls utan mest tänker slappa hemma och ta dagarna som de kommer. Hur kommer det sig att vi är så olika?

– Det påverkas av vilka vi är som människor. Man kan definitivt tala om olika semesterpersonligheter, men det skiljer sig inte så mycket från hur vi är i vardagen, säger Björn Hillström som är psykolog, specialist inom arbetslivets psykologi och författare till boken Personlighetstyper.

Utifrån Jungs teorier, som är de som Björn Hillström utgår från, är en människa antingen endimensionell eller tvådimensionell.

– Den som är endimensionell fortsätter att bete sig likadant på semestern som i vardagen. Det innebär till exempel att någon som gör sociala saker i sin vardag, fortsätter att vara en festprisse även på semestern. Men så finns det tvådimensionella, vilket jag själv är exempel på. Visserligen är jag väldigt social och träffar massor av människor i mitt jobb, men semestern tillbringar jag helst i lugnet i skogen.

Detta är djupt rotade personlighetsdrag, säger Björn Hillström. Vi har med dem från födseln. Även hur vi förhåller oss till planeringen av semestern, om vi bokar allt redan i januari eller helt tar dagen som den kommer, grundar sig i vår personlighet.

– Det finns en planeringsdimension i vår grundpersonlighet. För vissa är det jätteviktigt att strukturera och organisera, medan andra känner sig instängda av det. Och om två olika personligheter försöker mötas uppstår lätt friktion. Då är det viktigt att förstå att det här ligger djupt rotat och inte är något vi gör av illvilja.

När vi väl är medvetna om våra personlighetsdrag kan vi förändra beteendet, säger Björn Hillström. Men han betonar att det inte går att förändra personligheten i sig.

– Jag brukar likna det vid någon som är vänsterhänt. Man kan tvingas och i viss mån lära sig att skriva med höger hand. Men hur snyggt blir det och hur känns det?

Någon som har tittat på semesterpersonligheter ur ett etnologiskt perspektiv, alltså på hur det sociala sammanhanget och inte den inre personligheten påverkar vårt sätt att semestra, är Eva Wolf. I sin avhandling Med charter till Estoril undersökte hon svenska turister i Portugal. Och hennes studier ledde fram till att fem olika semestertyper utkristalliserade sig: rekreations-, action- och kulturturisterna samt individualisterna och kompromissarna.

– Dessa går att applicera på all form av turistande och behöver inte nödvändigtvis handla om just charterresenärer. Att min avhandling kom att handla om just dem, beror på att det finns ett vedertagande om att alla som åker på charter är likadana. Det slår jag hål på med mina forskningsresultat, säger Eva Wolf.

I sina studier såg hon att det finns vissa pusselbitar som är viktiga för samtliga semesterpersonligheter för att sommarledigheten ska upplevas som lyckad: sola och bada, att ha kul och få ny kunskap samt att umgås med familj och vänner. Samtliga hade också behov av att byta miljö för att göra en tydlig markering att semestern var något annat än vardag.

– Sedan behöver det inte handla om att resa långt, det kan räcka med att vara i en kolonistuga.

Beroende på ålder och social tillhörighet blir önskan om vad semestern ska innehålla också olika för olika människor. En 70- åring orkar till exempel generellt inte lika mycket som en 20-åring. Det kan även variera efter livssituation.

– Vad vi har för yrke påverkar till exempel hur vi förhåller oss till vår semester. Den som har ett slitsamt och tungt jobb vill oftast koppla av helt på sin semester och orkar kanske inte heller någonting annat.

Det är dessa som Eva Wolf kallar för ”rekreationsturisterna”. De är särskilt vanliga inom yrkesgrupper som till exempel vård och omsorg.

– Man kan säga att det finns en skiljelinje mellan de som behöver ett helt annat liv under semestern, en kontrast till en tuff vardag, och de som fortsätter att leva ungefär som vanligt, fast på en annan plats.

Den övre medelklassen, ofta högre tjänstemän, tenderar enligt Eva Wolfs forskning att fortsätta leva ungefär som vanligt på semestern. Även om de läser mycket i sina arbeten så hindrar det inte att de vill lära sig massor av nytt också under semestern. De kanske far runt på olika museer, besöker ruiner eller gå på teatrar.

– Denna grupp kallar jag för kulturturisterna. De är ofta välutbildade akademiker i 50-årsåldern.

En annan grupp är actiontyperna. De är ofta unga och söker spänning och äventyr under sin ledighet. Kanske ger de sig ut på fysiskt krävande resor som till exempel att klättra i berg eller ägna sig åt en utmanande långpaddling.

– Den här gruppen tenderar att öka. Vårt sätt att semestra avspeglar samhällstendenser i stort. Just nu är det viktigt för många människor att göra saker och utmana sig själva fysiskt på sin fritid. Det finns ett slags status i det.

De sista grupperna är ett slags blandningar. Kompromissarna är ofta äldre människor. De vill göra lite av varje, men med måtta.

– Ofta är det åldern som sätter stopp. Men de vill både ligga på stranden och läsa böcker samtidigt som de vill åka på utflykter och lära sig nytt. Det finns ju också de som under en längre semesterperiod börjar med att göra ingenting för att vila ut och sedan, i slutet av perioden, är mer aktiva.

Den typ som Eva Wolf kallar för individualisterna är också en ”lite-av-varje-grupp”.

– De som förenar dem är att de ogärna åker på arrangerade resor. De vill ge sig av själva och söker gärna spännande och annorlunda möten med människor och kulturer långt borta från den egna vardagen.

Fem semesterpersonligheter:

 1. Rekreationsturisterna
  Vill ha sol, lugn och rutiner.
 2. Kompromissarna
  Allt ska göras – med måtta.
 3. Individualisterna
  Vill göra så mycket som möjligt av allt: bada, sola, äventyra, lära känna nytt folk, lära sig nya saker, uppleva kulturella sevärdheter.
 4. Actionsökarna
  Letar äventyr. Vill helst att det ska hända någonting hela tiden.
 5. Kulturturisterna
  Ägnar hellre semestern åt att besöka storstäder och museer eller historiska platser. Ser semestern som ett sätt att lära nytt (teoretiskt).

Källa: Eva Wolf

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin