Läs senare

Hon vill alltid ha mer kunskap

ProfilenFörskolläraren och professorn Anette Sandberg har utsetts till en av de ledande forskarna inom sitt fält.

28 mar 2018
Anette Sandberg, professor i pedagogik vid Mälardalens högskola. Foto: Emelie Otterbeck

Vad har varit din drivkraft genom åren?
– Jag har alltid varit intresserad av mer kunskap. Jag hade bara jobbat ett par år som förskollärare innan jag började läsa igen, på distans på fritiden. Min forskning har alltid haft en koppling till förskolan. Jag är också programansvarig för förskollärarprogrammet här på Mälardalens högskola, MDH och jag har ibland försökt knyta studenter till mina projekt.

Vad ser du som viktigast av de projekt du arbetat med?
– Oj, de är alla spännande och viktiga på olika sätt. Men jag, tillsammans med andra forskare, har fått medel tre gånger från Vetenskapsrådet och de kan jag ju lyfta fram. Ett projekt handlade om pedagogisk verksamhet för små barn i behov av särskilt stöd, ett annat om förskolan som barns språkmiljö och det tredje, något jag brinner lite extra för, om professionalism, vikten av förskollärarnas kompetens.

Anette Sandberg

Gör: Professor i pedagogik med inriktning mot förskolan vid Mälardalens högskola.
Ålder: 62 år.
Utmärkelse: Leading women in science – nominerad av Vetenskapsrådet och utsedd av AcademiaNet, en internationell databas över framstående kvinnliga forskare, ledande inom sitt fält.

Vilka är förskolans största utmaningar framöver?
– Digitalisering, globalisering och mångfald behöver förskolan lära sig mer om. Men den stora förändringen just nu är att begreppet undervisning skrivs in i den nya läroplanen för förskolan som kommer nu i vår. Undervisning är ju starkt kopplat till skolan men nu behöver vi föra en diskussion om vad det betyder för förskolan och hur vi ska definiera begreppet.

Är du orolig?
– Nej, jag är inte orolig. Är vi öppna för det, såväl i utbildningen som ute på fältet, så tror jag att det kan vara utvecklande. Det är bra att vi blir medvetna om vad vi gör i förskolan och ställer oss frågan: vad är undervisning på vår avdelning? Och återigen handlar det om vikten av förskollärarnas kompetens. Vad och hur man gör, och medvetenheten om varför man gör det – det är det som ger effekt.

 

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin