Läs senare

Hundra år av utveckling

av Helena Ingvarsdotter
15 jan 2018
15 jan 2018
Helena Ingvarsdotter, chefredaktör

Vad är egentligen förskolan till för? För att kvinnor ska kunna ha jobb utanför hemmet eller för barnen? Sett till historien är svaret ”båda­dera”. Den politiska kampen för jämställdhet var det som fick loss resurser till utbyggnaden. Men barnperspektivet har hela tiden varit centralt.

”Vi lyckades nå en kompromiss och en bred syn att barnomsorgen skulle innebära både omsorg och ett pedagogiskt innehåll.”

Det säger Ingvar Carlsson som var ordförande i Barnstugeutredningen från 1968. Han menar att just den kompromissen är en anledning till att den svenska förskolan blivit världsledande. Läs mer om hans tankar på sidan 13 i papperstidningen.

För hundra år sedan började fler kvinnor förvärvsarbeta och riksdagen beslutade 1918 att även den kvinnliga halvan av befolkningen skulle få rösträtt. Samma år bildades den förening som ville driva frågan om förskolans kvalitet och yrkets professionalisering. Det betyder hundra år med ett fackförbund för förskollärare. Och – hundra år med en alldeles egen tidning.

Maken till pigg hundraåring är svår att hitta. Jag är stolt över Förskolan som sprider goda exempel på fiffiga arbetssätt och vägar till utveckling och som bidrar till kunskap om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kanske har du inte möjlighet att läsa alla avhandlingar som kommer ut inom förskolans område? Men i tidningen får du ta del av det viktigaste som händer för att hålla dig uppdaterad. Vi skriver om den senaste forskningen och du kan gå vidare genom att diskutera med kollegorna och fortsätta fördjupa dig, till exempel genom att läsa fackböcker som vi har recenserat.

Kanske vill du arbeta med kvalitetsutveckling men har svårt att komma igång? I Förskolan får du tips och idéer om hur andra kollegor har börjat, till nytta och inspiration i din egen vardag på jobbet.

I det här numret tillåter vi oss att bli en smula nostalgiska. Vi har bläddrat i de gamla tidningsläggen och fascinerats av hur mycket som har hänt, men också av hur många frågor som verkar vara evigt aktuella. Till exempel bristen på män i yrkeskåren samt diskussionen om vilka leksaker som är lämpliga respektive tabu i förskoleverksamheten. Vi har träffat några av dem som varit intervjuade tidigare och vi har besökt ett par förskolor där historiens vingslag bara viftar runt öronen. Och mycket mer. Välkommen att följa med på en resa tillbaka i tiden.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin