Läs senare

Hur bemöta våldslekar?

09 nov 2015

Hej, på min förskola är det just nu mycket våldslekar, skjuta, fäkta, döda, sparka, slå. Barnen berättar själva att de spelar spel där man ”dödar”. Jag behöver tips på hur jag ska möta det här. Både mot barn och föräldrar. Finns det aktuell forskning på området? Har svårt att hitta rätt.

Nadia

Svar: Redaktionen skickade frågan vidare till ”lekexpert” och ”lekkramare”, Ylva Andersson, special- och dramapedagog.

Hej! Ett första förslag är att läsa Birgitta Knutsdotter Olofssons kapitel Leka krig i boken I lekens värld (Liber).

Birgitta Knutsdotter Olofsson menar bland annat att barn som knäckt lekkoden kan skilja på lek och ”på riktigt”. Så det barnen leker är lek. Det är inte på riktigt. Om de börjar säga dumma saker till varandra utanför leken – då måste man agera. Alltså, barnen leker det de ser och hör. Då bör vi vuxna tala om att det inte är snällt att säga dumma ord etcetera utanför leken även om barnen hört vuxna säga dumma saker.

Kanske ska de vuxna delta i leken och i leken reagera på de ord barnen använder och så vidare.

Barn som däremot inte knäckt lekkoden kanske egentligen inte leker utan bara härmar det de sett i sitt spel. Då finns sällan något innehåll i leken. De bara ”gör” och det de gör blir ofta repetitivt och enahanda. ”Vi gör samma som i går” för där känner vi oss hemma och trygga. Utan att moralisera och säga rätt eller fel så kan vi vuxna delta även i denna typ av aktivitet och hjälpa de barn som ”fastnat” i ett tema att komma vidare, att komma igång med att leka, som innebär turtagning, samförstånd och ömsesidighet. Där olika barns initiativ får komma fram och tas tillvara.

Ju mer vi lyssnar till och deltar i barnens lek och aktiviteter, ju skickligare blir också vi vuxna på att leka och hitta på utan att ta över och styra, men också på att höra skillnad; när det är lek och när det urartar och blir något annat till exempel maktkamp.

Vänliga hälsningar Ylva Andersson

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin