Läs senare

”Hur gör man när alla tycker olika?”

DilemmatFörskolläraren Malin undrar hur man ska göra när arbetslaget spretar åt olika håll. Verksamhetsutvecklaren Marie Eriksson ger sina råd.

av Marie Eriksson
04 dec 2017
04 dec 2017
Svårt att utveckla verksamheten om personalen har olika syn, tycker brevskrivaren. Foto: Shutterstock

Dilemma: Hur gör vi när alla i arbetslaget har olika synsätt på det mesta, till och med om en så grundläggande sak som barnsyn? Jag upplever att det ofta hindrar oss att ta större grepp och utveckla verksamheten på ett bra sätt.

/Malin

Svar: Hej Malin! Det är en svår fråga som är lätt att känna igen sig i. I förskolan lyfts det ofta fram att olikheter berikar. Men för att olikheter ska kunna berika behöver vi mötas runt dem och kika på vad som ligger bakom vars och ens pedagogiska vägval och vad barnsynen baseras på. Jag tänker att svåra frågor också behöver grundas med att vi aktivt pratar om hur olika kompetenser kan tas tillvara på bästa sätt i arbetslaget. Hur vi kan ta fram det bästa ur alla och hitta vägar för hur var och en kan få glänsa och känna sig betydelsefull på sitt sätt.

När det gäller just barnsyn är min erfarenhet att det kan vara bra att försöka gå ner på knä tillsammans, både bildligt och bokstavligt talat, och ställa sig frågan: Hur är det att vara barn här? Hur är det att kliva in över tröskeln till vår förskola och bli bemött av oss som arbetar här? Utifrån det har vi på min förskola gått vidare med lite svårare frågor kring varför vi gör som vi gör:

Gör vi som vi brukar göra eller gör vi det som skapar flest lustfyllda lärmöjligheter?

Gör vi det som är smidigast eller gör vi det som utmanar barnen och oss själva?

Gör vi det som vi vet flyter på eller prövar vi nytt för att anpassa oss efter det som sker bland barnen i stunden?

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin