Läs senare

Hur har du det på jobbet?

19 Aug 2015

När man slösar med förskollärares kompetens går det ut över barnen. Förskollärare måste få gott om tid och resurser för det som är allra viktigast – att göra förskolan så bra och utvecklande som möjligt för alla barn samt att jämna ut sociala skillnader.

De båda meningarna har jag lånat av Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som i sin tur har skrivit dem i en rapport som heter Satsa tidigt – satsa på förskolan (du hittar den via lararforbundet.se).

Rapporten bygger på en enkät som drygt 1000 förskollärare har svarat på. Och resultatet pekar på att det finns mycket som behöver bli bättre.

Enkätsvaren visar att de fem största problemen på jobbet är de här:

  1. Stora barngrupper
  2. Mycket tid till arbetsuppgifter utanför det pedagogiska uppdraget
  3. Brist på planeringstid
  4. Många barn i behov av särskilt stöd
  5. Lönen

Förskolan är en egen skolform, det pedagogiska uppdraget har blivit tydligare – det är bra. Men de höga ambitionerna i skollagen och reviderade läroplanen har inte matchats med tillräckligt med resurser. Tid för planering och uppföljning saknas ofta. Det blir en stress att inte kunna göra ett så bra jobb som man skulle vilja. Något som ju kan vara en av orsakerna till att förskollärare sorgligt ofta sjukskrivs för utbrändhet.

Gruppernas storlek är en fråga mer aktuell än någonsin. Lärarförbundet vill se riktlinjer för gruppstorlekar men också ge förskollärarna inflytande över barngruppens storlek och sammansättning. Det är ju det enda rimliga.

En fastställd riktlinje som blir ett maxtak behövs när politiker och tjänstemän sitter med tajta budgetar i ena änden och krav på sig att snabbt erbjuda förskoleplatser i den andra. Samtidigt är det så många andra faktorer som spelar in – därför behöver också proffsen på barngrupper, det vill säga du och dina kollegor som jobbar i förskolan, ha inflytande när det gäller hur gruppen ska se ut.

I det här numrets tema slår vi ett slag för gruppen. Det känns rätt och riktigt att göra det, i denna individualistiska tid. För det finns faktiskt saker man bara kan lära sig i grupp. Och ju mer jag tänker på det, desto mer inser jag att just de kunskaperna nog är de allra viktigaste att få med sig i livet.

Till sist lite reklam. Om du och dina kollegor får tid och resurser till kompetensutveckling i år kan jag varmt rekommendera vår egen konferens. Tillsammans med Lärarfortbildning AB arrangerar vi Förskolans rikskonferens i höst på fyra olika ställen: Stockholm 5 november, Göteborg 19 november, Malmö 26 november och Kalmar 3 december. Det blir en fullspäckad dag med fokus på barns språkliga resa genom förskolan. Välkommen!

Rösta

Vad skulle du helst vilja få fortbildning i?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin