Läs senare

”Hur kan vi nå alla föräldrar?”

Dilemmat”Maja” är missnöjd med föräldramötena. Lärarutbildaren Mats Olsson ger sina tips.

11 jan 2017

Dilemma: Jag har jobbat i förskolan ett tag nu och har noterat att de föräldrar som man vill ska komma på föräldramöten, de som ”borde” komma, aldrig kommer. Det är de föräldrar som det känns som att det inte går att nå fram till riktigt, man vet inte om de förstår det pedagogiska uppdrag som förskolan har.

Vi har försökt att ha föräldramöten olika dagar i veckan och lite olika tider och bjudit på fika med mera. Men vi når för det mesta alltid samma föräldrar. Hur ska vi lösa detta?

/Maja

Svar: Det här dilemmat känner nog de flesta i personalen igen och jag tror det är särskilt plågsamt och påtagligt i förskolor med heterogena föräldragrupper. Min första reaktion är att de föräldrar som väljer att inte gå på föräldramötena av olika anledningar inte känner sig välkomna. Vi kanske måste omvärdera vår självbild – risken finns att vi har hamnat i ett självbelåtet grupptänkande och då är det lätt att moralisera över de föräldrar som inte förstår hur väl vi vill!

Trots att vi som arbetar i förskolan gärna beskriver miljön som öppen och inkluderande finns det osynliga normer som känsliga personer känner av. Det kan vara språket – jag ser en uppenbar risk att de välutbildade medelklassföräldrarna dominerar rummet med sina sofistikerade frågor om läroplan och nya teorier. Det kan naturligtvis också handla om kön och jag tror att många pappor är obekväma i en miljö som är indränkt med femininitet.

Under ytan kan vi säkert hitta andra hierarkier som försvårar föräldrasamarbetet men om jag ska våga ge ett råd är det att uppmana personalen att kliva ner från expertrollen. Det är naturligtvis lockande att tala om för föräldrarna när deras barn bör gå och lägga sig och hur mycket godis de inte bör äta, men på sikt tror jag att alla tjänar på att föräldrarna inte känner sig värderade av oss.
Vi har ett skarpt definierat läroplansuppdrag att utveckla samarbetet med föräldrar och alla sätt att skapa delaktighet borde utforskas. Ibland tror jag att ett traditionellt föräldramöte är det absolut sämsta.

Mats Olsson, lärarutbildare vid Malmö högskola

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin