Läs senare

”Hur pratar man om svettlukt?”

DilemmatSignaturen ”kollegan” vill ha hjälp med att tackla det känsliga ämnet, en kollega som luktar svett, utan att såra för mycket.

15 maj 2017
Svettlukt kan vara väldigt påträngande och det kan bli oundvikligt att ta upp ämnet. Foto: Shutterstock

Fråga oss!

Har du ett problem på jobbet som du brottas med eller en fråga du vill ha svar på? Här kan du få råd av olika experter. Du kan vara anonym. Mejla oss på forskolan@lararforbundet.se

Dilemma: Jag har en ny kollega på arbetsplatsen som är jättetrevlig, men som inte verkar ha helt koll på sin hygien. Hen luktar ofta gammal svett.

Flera i arbetsgruppen lider av detta och har börjat undvika situationer där en måste vara fysiskt nära kollegan. Kollegan verkar dock inte själv ha insikt om problemet. Hur ska ämnet tas upp, utan att kollegan blir alltför ledsen?

/”Kollegan”

Svar: Det är alltid jobbigt att säga till folk om saker som har personlig karaktär på arbetsplatsen, eftersom man då måste lämna sin professionella roll. När det just gäller kroppslukt finns det inget enkelt sätt att ta upp frågan. Jag menar att det finns två vägar: antingen linda in det och hoppas att kollegan ska förstå, eller att vara ärlig och säga rakt ut vad det handlar om. Den senare metoden är jobbigare, men också mest effektiv.

Vem ska då ta snacket? Ju närmare relation du har till kollegan, desto bättre är det att just du tar upp frågan. Det här är ett ämne som ska avhandlas i enrum. I samtalen är det viktigt att understryka att det inte är en anklagelse. Lägg snarare fram det som att det är ”din upplevelse” att kollegan ibland luktar illa.

Om du inte har mod att ta snacket, men ändå tycker att problemet behöver åtgärdas, bör du gå till chefen.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin