Läs senare

Hur tänker en laptop?

KrönikaHjälper du barnen att förstå hur dig­ital teknik fungerar så stärks deras förmåga att navigera i sin omvärld, anser forskaren Susanne Kjällander.

av Susanne Kjällander
11 sep 2017
11 sep 2017
Susanne Kjällander är Filosofie doktor i didaktik, lektor och förskollärarutbildare vid Stockholms universitet.

Kanske hade du skrivit ordet ”programmering” på din ”att-göra-lista” under sommaren – men så kom salta bad, roliga släktkalas eller målning av staket i vägen …

Säkert har du inte kunnat undgå att läsa något om programmering och kanske har du funderat på om förskolebarn verkligen ska programmera – och i så fall varför. Svaret är att de inte ska lära sig programmera för sakens skull men att vi redan tidigt behöver ge barn tillgång till verktyg för att de ska kunna förstå och förändra sin värld. De lever och kommer att leva i en digital värld och då blir det viktigt att barnen blir digitalt litterata – vilket de kan bli om vi låter dem bekanta sig med de begrepp och principer som ligger bakom teknologin.

Jag citerar en förskollärare i ett av mina forskningsprojekt: ”Alla barn ska få möjlighet att utveckla en förståelse för att det är människor som ligger bakom datorernas, maskinernas och robotarnas handlingar”. Under ett studiebesök i England fick jag uppleva hur barn i förskoleåldern programmerade och det jag fastnade för var hur detta kunde göras utan digitala verktyg.

Begreppet ”datalogiskt tänkande” handlar om problemlösning och förmågan att tänka kreativt och logiskt. Intresserar sig dina förskolebarn för skattkartor? Då kan ett sätt att träna datalogiskt tänkande vara att ge varandra kommandon för att hitta skatten: ”1) ta upp spaden, 2) ta tre steg åt höger, 3) ta sex steg rakt fram, 4) lyft spaden och 5) gräv”. Häri ligger också förmågan att lyfta misstag som något att lära ifrån samt att backa och göra om. Datalogiskt tänkande kräver att barn tänker på olika abstraktionsnivåer och det är på så vis människor löser problem. Programmering är helt enkelt en tillämpning av logik och matematik.

Ett kritiskt förhållningssätt tränar datalogiskt tänkande och det stärker barnens förmåga att navigera i sin omvärld. Vi vill ju inte att de ska bli som oss som ibland ger upp och anpassar oss till tekniken och tror att datorn agerar på eget bevåg (dumma dator, varför gör du sådär?). Nej, barnen ska bli kompetenta konsumenter och producenter så att de kan ställa krav och anpassa teknologin efter sina behov – inte tvärtom. Därför tycker jag att du ska skriva datalogiskt tänkande på höstens att-göra-lista i stället för programmering. Ett första steg att nå ny kunskap inom detta område, såhär lite lagom efter semestern, kan vara att börja läsa en blogg eller gå med i en ny grupp i ämnet på sociala medier: många av dem är så inspirerande att man inte kan vänta med att plocka upp den nyköpta roboten ur förpackningen!

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin