Läs senare

Inbjudande sagoskog växer fram

12 apr 2014

Vår avdelning har skapat en sagoskog längs en stig i skogen ett stenkast från vår förskola. Längs stigen fanns en befintlig grillplats och vi har skapat ytterligare en. Vi såg att barnen hade ett stort intresse för att undersöka, röra sig och leka i skogen.

Det började med att barnen ville måla stenar och lägga längs stigen. Det utvecklades sedan till att vi skapade fler saker till skogen och nu finns även figurer och föremål i träden. Där finns bland annat trädandar, ett blom- och fjärilsträd, trädkramare, ett tomteträd och ett sagoland som man får tillträde till genom en dörr. Vi har till största delen skapat av återvunnet material och satt upp återbrukade figurer.

Vi har bjudit in de andra två förskolorna och dagbarnvårdarna från samhället att gå stigen. De har fått bilder av flera figurer skickade till sig som underlag för vad de kan hitta längs stigen, alla figurer syns inte helt lätt. Vissa figurer finns inte med bland bilderna utan överraskar i stället. Vi har även utmanat barnen från andra avdelningar och enheter att skapa och sätta upp saker längs stigen. När vi gick i sagoskogen för en tid sedan såg vi att några andra barn hade satt upp några nya saker. Jättekul!

Tankar finns även på att involvera samhällets konstnärsförening och eventuellt några pensionärer. Fler idéer inför våren börjar komma. Vi har skaffat metallrör som vi hoppas ska fungera som ett sorts vindspel, vi får prova. Vår förhoppning är att få med ytterligare ett sinne, hörseln, i upplevelsen längs stigen. En annan tanke är att göra en större figur som alla barn från vår avdelning gemensamt är med och skapar.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin