Ingår i temat
Arbetskläder
Läs senare

Inga fler trasiga blixtlås

arbetskläderRegnjacka man blev blöt i. Trasiga blixtlås. I Kungälv var kvaliteten på arbetskläderna dålig. Men när kritiken äntligen nådde fram fick facket vara med och tycka till när upphandlingen gjordes om.

av Emilie Stendahl
11 Jan 2017
11 Jan 2017

Bland dem som får arbetskläder, är det en fråga som ofta återkommer: Att kvaliteten är dålig. Ibland till och med så dålig att man inte ens använder kläderna man stridit för.

I Kungälv får alla som arbetar i förskolan kläder för ett värde av 500 kronor per år sedan några år tillbaka. Där har missnöjet med kvaliteten varit stort, berättar Karin Olsson, förskollärare och huvudskyddsombud för Lärarförbundet.

Hon har följt frågan och upplever att det till en början var svårt att föra fram kritiken.

– När vi klagade på kläderna slog det tillbaka, ungefär som ”ni blir aldrig nöjda”. Man skulle vara tacksam.

Den hållningen har hon svårt att förstå.

– Det blir ju bättre och billigare i slutändan om vi får handla saker av bra kvalitet!

”Det var inte tydligt vem man skulle reklamera kläderna till.”

Om arbetskläder ses som en rättighet och inte som någon slags allmosa, blir det enklare att föra en diskussion om kläderna, för det blir naturligt att hämta in allas synpunkter, resonerar hon.
Efter rätt lång tid landade i alla fall kritiken hos rätt person på kommunen, nämligen den med ansvar för upphandlingen. Då fick förskollärarna kritik i sin tur.

– De tyckte att vi varit för dåliga på att ge respons och att vi borde ha varit tydligare.

Alla vet ju att man kan reklamera kläder man köper i butik, och det gäller att tänka likadant kring arbetskläderna – men det var det ingen som riktigt gjorde, tillstår hon.

– Företaget vi får välja kläder från kommer hit en vecka om året. Det var inte tydligt vem man skulle reklamera kläderna till.

I dag finns det en annan medvetenhet om att man faktiskt både kan och ska reklamera kläderna om de visar sig vara dåliga. Och att man dessutom inte ska vänta för länge med att göra det, så att man inte riskerar att gamla kontrakt rullar på med företag vars kläder ingen vill ha.

I Kungälv gjordes upphandlingen om och nu är kvaliteten bättre, även om utbudet av kläder blivit mindre, berättar Karin Olsson. Inför att upphandlingen gjordes om, fick en arbetsgrupp med representanter från förskolorna och Lärarförbundet vara med och prova ut och tycka till. I den här vändan ställde de bättre och mer specifika frågor om till exempel antalet vattenpelare för regnkläderna. Och så såg de till att det fanns en riktigt varm och vattenavvisande vinterjacka, för det var det många som hade efterlyst. Att vara tydlig med vad man efterlyser är viktigt för att det ska bli rätt, men det var frågor som de inte hade vetat att de skulle ställa första gången.

Även om kvaliteten blivit bättre, är det flera frågor som kvarstår. Till exempel är det många som skulle vilja ha en större peng att handla för, även om det innebär att de får handla mer sällan. Ett förslag var att låta tre slå ihop sin peng och låta varje pedagog handla vart tredje år för 1500 kronor för att höja kvaliteten ytterligare. Men det förslaget har de inte fått igenom.

Sedan vill de även ha innekläder.

– Vi har ett oerhört slitage på kläder.

Vi sitter på knä på golv, får snor, tårar och mat på oss. Kläderna tvättas ofta om inte varje dag.

En annan reflektion hon gör är att alla borde känna till hur kläderna köps in, att kommunen väljer ut ett begränsat antal företag som de som ingår i arbetsgruppen får välja bland. Det handlar alltså inte om att välja från vilka företag som helst.

– Häng inte representanten! Har man åsikter får man gå med i gruppen som jobbar med frågan.

När de förhandlar vidare om arbetskläderna är det en annan aspekt hon också vill lyfta: Att de som arbetar på fritids och i förskoleklass inte får några kläder alls.

– Jag tänker att man borde vara solidarisk och se till att dessa lärare också kommer med i satsningen eftersom de också är ute mycket – något politikerna i nämnden inte alltid har koll på.

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin