Läs senare

Ingvar Carlsson blickar tillbaka

ProfilenDen svenska förskolan är något att vara stolt över. Men löneläget är en skamfläck som borde ha åtgärdats för länge sedan, tycker Ingvar Carlsson, tidigare statsminister.

31 jan 2018
Ingvar Carlsson. Foto: Linus Meyer.

Vad har varit viktigast för förskolans utveckling i Sverige?
– Att den byggdes ut så snabbt. När miljonprogramsområdena byggdes behövdes det inte bara skolor utan även förskolor. För samtidigt, vilket var viktigt, avvecklades sambeskattningen så att det blev mer lönsamt för kvinnor att förvärvsarbeta och då krävdes barnomsorg.

Vad präglade debatten?
– Det fanns två utgångspunkter. Å ena sidan de som hade ett barnperspektiv och ville ha en pedagogiskt motiverad förskola som en förberedelse för skolan. Å andra sidan de som såg behovet av social omsorg så att båda föräldrarna kunde arbeta heltid. Det kunde ha blivit en rejäl politisk strid men till slut lyckades vi nå en kompromiss och en bred syn att barnomsorgen skulle innebära både omsorg och ett pedagogiskt innehåll. Tack vare den här moderna inställningen, i kombination med föräldraförsäkringen, har Sverige gått i täten i den här frågan.

Hur har löneläget påverkats av att kommunerna ansvarat för förskolan?
– Jag tror inte alls att huvudmannaansvaret har den betydelse för löneläget som man inbillar sig. Det är självklart att kommunerna ska ha ansvaret, de gjorde en enorm insats för att bygga förskolor och lyckades täcka behovet på kort tid. Det hade inte fungerat om staten haft ansvaret. Att vi generellt har så stora löneskillnader är en skamfläck för Sverige men det är inte en förskolefråga, det är en fråga för hela det svenska samhället och något vi borde ha rättat till för länge sedan.

Hur ser du på svensk förskola i dag?
– Nyligen träffade jag unga, svenska forskare som bor utomlands men som vill flytta hem igen. De menade att här kan de både vara en bra förälder och en bra forskare och att det framför allt beror på den svenska förskolan. Det tycker jag att förskollärare kan vara stolta och glada för.

Fakta

Namn: Ingvar Carlsson

Bakgrund: Ordförande i 1968 års Barnstugeutredning, fd utbildningsminister, fd statsminister.

Personliga erfarenheter: – Från vårt köksfönster såg vi en barnstuga men vi var inte tillräckligt långt fram i kön för att våra barn skulle få plats, och eftersom vi båda arbetade fick vi lösa det med barnflickor, som man gjorde på den tiden.

 

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin