Läs senare

”Jag ska vara ett stöd, vägledare och inspiratör”

MötetSedan ett drygt år arbetar Carina Hultvall som utvecklingsledare på Tall­åsens förskola. Där har nya lärmiljöer och arbetssätt minskat stressen.

25 feb 2019

Vad gör en utvecklingsledare?

– Jag ska vara ett stöd, vägledare och inspiratör för utvecklingsarbetet. Det handlar mycket om omvärldsspaning – vad som är på gång i yrket. Vi har skapat tre olika lärgrupper där all pedagogisk personal ingår, där vi regelbundet diskuterar olika frågor.

Carina Hultvall

Ålder: 49 år.

Bor: I Karlstad.

Utbildning: Förskollärare sedan 1992.

Arbetsplats: Tallåsens förskola, förskollärare och utvecklingsledare.

Inkomst: 34 600 kronor.

Vad har ni diskuterat hittills?

– Vi har pratat om vårt uppdrag utifrån styrdokumenten, pratat om seendets och lyssnandets villkor, tittat på lärmiljöer och mycket annat. Vi har arbetat så här i drygt ett år och har redan fått en gemensam kompetensgrund att stå på. Just nu pratar vi mycket om måltiden.

Vad säger ni om måltiden?

– Vi pratar om situationen och känslan kring måltiden, utifrån barnens perspektiv. Vi pratar om hur vi sitter, är det höga eller låga bord, är maten tillgänglig för alla, behöver alla äta upp, är det en stressfri miljö kring maten? Sedan försöker vi se hur vi kan göra det bättre, för att till exempel få ner stressnivån både för barn och oss pedagoger.

Mer material i barnens höjd har bidragit till ökad kreativitet i leken.

Vad har förändrats under den tid ni jobbat så här?

– Det är faktiskt väldigt mycket, framför allt i lärmiljöerna. Det har handlat om mycket ”hands on”-arbete, inköp av material och skapandet av kreativa miljöer. Det är otroligt stor skillnad på hur mycket material vi har i barnens höjd till exempel. Vi har också utgått mer ifrån barnens lek och lärande.

På vilket sätt då?

– Vi har tillfört material utifrån vad de leker med mest för tillfället. Ett tag var till exempel många intresserade av att packa dockvagnarna fulla med saker. Då har vi tillfört saker de kan packa i och upp.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Personalen har blivit mer lyhörd för barnens önskemål i lärande och lek.

– Att se barnens glädje när de kan hänge sig åt leken när miljön blir mer tillåtande. Barnen får till exempel numera ha lego i hemvråleken – som mat eller skatt. Man kan se kreativiteten och samspelet. Det händer så mycket både med barnen, men även med de vuxna. Man sänker ner axlarna.

Vad har varit den största utmaningen för dig?

– Att jag måste lära mig vänta in. När jag berättar något för de andra pedagogerna är jag ju redan insatt i frågorna och måste skynda långsamt. Det är processen som är viktig. Att öppna upp för ett bra samtalsklimat.

Har utvecklingsarbetet lett till förändringar i arbetssättet också?

– Ja, det har det, och vi har fått en bättre arbetsmiljö som är mindre stressig för både barn och vuxna. Man törs vara mer rak mot varandra och alla har fått en mer liknande bild av vårt uppdrag.

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin