Läs senare

”Jag vill inte prata om andras barn”

DilemmatFörskolläraren Birgit har svårt att sätta stopp för en förälder som vill ha information om andras barn. Fackombudet Sally Gordon ger sina tips.

12 sep 2017
Hänvisa till sekretesslagen om du har svårt att säga nej.

Dilemma: En förälder till ett av barnen i förskolan där jag arbetar vill veta mer om andra barn. Hen verkar tycka att vi har en särskild relation till varandra och kommer ofta till mig med påståenden och frågor som jag inte kan besvara. Jag har vid flera tillfällen sagt att jag inte kan prata om andra barn på förskolan, men det verkar inte hjälpa. Föräldern försöker verkligen få ur mig information. Hur ska jag agera?

/Birgit

Svar: Som förskollärare får du säga att du varken kan eller får dela med dig av någon information rörande barnets eller barnens, eller föräldrarnas, personliga förhållanden till andra, eller annan information om barnet. Du kan lägga till: ”Och detta är ju tryggt och bra för alla, eller hur?”

Om föräldern fortsätter att mjölka dig på information, får du säga att sekretes­s­lagstiftningen inte tillåter dig att svara och vänligen be föräldern att inte fortsätta fråga.

Du kanske också kan fråga om det inte vore obehagligt om någon av de andra föräldrarna ställde personliga frågor om hens barn – och förklara att sekretesslagstiftningen skyddar alla barn och föräldrar, även dig.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin