Läs senare

Jobba in rasten?

12 apr 2017

Fråga: Jag vill inte ta rast utan sluta tidigare. Har jag rätt till det?

/Kajsa

Svar: Rasten regleras i arbetstidslagen. Efter max fem timmars arbete måste det i schemat finnas en rast eller måltidsuppehåll. Det är obetald tid och då har man rätt att lämna arbetsplatsen. Det är viktigt att ta rast då den gör att du kan återhämta dig och orkar med resten av dagen. Jobbar man för länge utan rast så ökar risken att man begår misstag som kan skada både en själv som förskollärare och barnen.

I undantagsfall kan verk­samheten göra så att du inte får ut din rast. Kort­fattat: Du ska få ut din rast och måste ta ut den, utom i undantagsfall.

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin