Läs senare

Kan flickor också nå snöhögens topp?

av Karin Södergren
25 feb 2019
25 feb 2019
Karin Södergren
Tf Chefredaktör

När min äldsta dotter var tre år klättrade hon högst upp på en jätte­lik snöhög utanför förskolan, lyfte armarna i vädret och utropade triumfatoriskt ”duktig pojke!”.

Jag funderade en del på det där. Tolkningsmöjligheterna är förstås många. Min första tanke var att hon härmade det hon hört förskolepersonalen säga när pojkar klarat fysiska prestationer. För henne blev då en modig handling något som hörde ihop med uttrycket. Men det kan förstås lika gärna ha handlat om brist på kvinnliga förebilder. Den som är fysiskt stark är helt enkelt av manligt kön.

Det är lätt att slinta med tungan när man väljer ord. Och vips står man där skamsen och undrar: varför sa jag så? Just ordet duktig kan lätt bli en genusfälla. Är en pojke duktig när han slår i en spik eller när han plockar undan efter sig? Är en flicka duktig när hon torkar bordet eller när hon vågar klättra högst upp i klätterställningen? Eller är det så att vi förstärker invanda könsmönster genom att oreflekterat strö epitetet omkring oss?

Att i stället säga ”vad roligt för dig att…” kan ofta bli mindre laddat av undertext och dolda budskap. I kvinnorörelsens andra våg på 1970-talet – rösträttskampen i början av 1900-talet räknar jag som den första vågen – fanns ett talesätt: ”Duktiga flickor kommer till himlen, andra kan komma hur långt som helst.”

Den ofta polariserade jämställdhetsdebatten har fått nytt bränsle på senare tid. Låt pojkar vara pojkar och flickor flickor, framhåller de som vill vrida klockan tillbaka. Många ifrågasätter också genuspeda­gogik och nyttan med normkritik. Och andelen män i förskolan är fortfarande förskräckande liten. Å andra sidan har vi fått tydligare skrivningar om jämställdhet i förskolans läroplan, allt fler framhåller att de är feminister – även konservativa män – och många unga ser det som en självklarhet att dela på föräldraledighet och vab. Så visst går det långsamt åt rätt håll!

Att uppmuntra barn att bli ansvarstag­ande och modiga – oavsett kön – är förstås viktigt. På förskolan Sörskogen i Huddinge har man slutat dela upp barnen i pojkar och flickor för att nå större jämställdhet. I stället försöker man utgå från individen. De mindre modiga blir peppade att våga mer, andra får träna på att ge plats åt andra.

Läs mer i vårt tema om genus!

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin