Läs senare

Kan jag få eget schema?

15 Mar 2017

Fråga: Jag är ensamstående och har barnen varannan vecka. Kan jag kräva att mina arbetstider anpassas efter det, till exempel så att jag kan sluta tidigare när det behövs?

/Lotta

Fråga oss!

Har du ett problem på jobbet som du brottas med eller en fråga du vill ha svar på? Här kan du få råd av olika experter. Du kan vara anonym. Mejla oss på forskolan@lararforbundet.se

Svar: Här är lagstiftningen inte tillräckligt stark för att kräva att arbetstiderna anpassas, men man kan ta stöd i diskrimineringslagen som trycker på att man inte ska bli diskriminerad i arbetslivet för att man är förälder. Kontakta ditt lokala fackförbund om du får problem med ett schema som inte fungerar för dig.

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin