Läs senare

Kliv fram som ledare

av Helena Ingvarsdotter
15 mar 2017
15 mar 2017
Helena Ingvarsdotter, chefredaktör

Sysslar du med ledarskap om dagarna? För många förskollärare är det säkert helt naturligt att svara ja på den frågan, för andra känns begreppet främmande. Vi på redaktionen har sedan en tid tillbaka uppmärksammat att ordet ledarskap dyker upp allt oftare i anslutning till förskolans värld. Varför? Är det för att diskussionen om förskolans kvalitet och likvärd­ighet tagit fart i samhället? För ledare förväntas ju åstadkomma utveckling och förändring. Det kan vara ett skäl. Ett annat är förstås att förskollärarens ansvar skrivits fram tydligare i styrdokumenten.

Men hur ser det ut i praktiken? Väldigt olika, verkar det. Vi har intervjuat Anita Eriksson som studerat detta på plats ute i verksamheten. Hon konstaterar att det utökade ansvaret för det pedagogiska arbetet innebär att förskolläraren behöver ägna sig åt ledarskap i arbetslaget. Men hon påpekar samtidigt att förskol­lärare inte får något tydligt mandat från styrdokumentens texter att göra just det. Och väldigt lite verkar ha ändrats på den fronten trots de nya formuleringarna i läroplan och skollag.

När vi talar om att leda arbetslaget handlar det om en slags hierarki. Men ledarskap är också något som är nära förknippat med själva lärarrollen. Det handlar bland annat om förmågan att fatta snabba beslut, vara en förebild, hantera konflikter och att lyssna.

I det här numrets tema kommer vi att vrida och vända på ledarskapet kopplat till förskollärarrollen. När du har läst gissar jag att du skriver under på att mycket av det du gör på jobbet går att sortera in under begreppet.

Jag nämnde ju likvärdigheten tidigare i den här texten och håller kvar vid den lite till. Nu kan vi nämligen glädja oss åt att regeringen förstått hur viktig förskolan och förskoleklassen är för att alla barn ska få samma chans i livet. Jag vill förstås tro att våra högsta politiker har begripit det redan tidigare men nu har de också visat det genom att ta med förskolan och förskoleklassen i satsningen Samverkan för bästa skola – kollegialt lärande och verksamhetsutveckling. Det handlar om att rikta insatser och pengar till verksamheter som har särskilt svåra förutsättningar. Det är bra! För det vet vi ju; tidiga satsningar är mycket smartare och billigare i längden – det har forskningen visat. Och det måste hända något nu, innan klyftorna i vårt samhälle ökar ännu mer.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin