Läs senare

Kollegors fördomsfulla kommentarer

22 okt 2019
Foto: Istock

Fråga: Jag har en kollega som ibland uttrycker sig fördomsfullt och små­rasistiskt om invandrarfamiljer. Hur hanterar jag situationen utan att skapa en jättekonflikt?

/Ulrika

Svar: Det enkla svaret är att vi alltid ska luta oss mot läroplanen och har en absolut skyldighet att dra en skarp gräns mot rasism. Vårt uppdrag är att behandla alla likvärdigt och blotta tanken att pedagoger skulle ha fördomar vore en katastrof för verksamheten. Därför finns det inget utrymme för kompromisser. Problemet är att verkligheten inte är svart eller vit. Min tes är att vi alla är bärare av fördomar. På ett privat plan handlar det om var jag känner mig trygg och vem jag litar på. Vi kanske kan styra vårt språk – men tankar och känslor är svårare.

Många vill dra en skarp linje mellan det privata jaget och den professionella rollen. Du får ha vilka åsikter som helst så länge du inte visar dem på jobbet. Frågan är hur vi hanterar gränslandet. Vilka samtal är möjliga i personalrummet? Får jag som förskollärare rösta på så kallade invandringskritiska partier? Representerar förskolläraren ”det goda” även på sin fritid?

Frågan om vem som egentligen är rasist är också svår att svara på. Ordet används i olika betydelser och innebörden förskjuts. Den politik som beskrevs som rasistisk för tio år sedan omfamnas i dag av de etablerade partierna.

Jag anser att det är svårt att dra en gräns för hur vi talar om varandra – men att det är helt nödvändigt att de här förhandlingarna sker. Jag tror inte på styrning uppifrån och menar att arbetslaget måste hjälpas åt att hitta ett sätt att tala om föräldrar som inte är kränkande.

Värdegrunden är den självklara utgångspunkten, men det är inte givet att de renlärigaste äger tolkningsföreträdet när det gäller laddade ord. I dag är de flesta överens om att undvika N-ordet. Jag är inte säker på att den formen av förbud gör oss mindre fördomsfulla. Däremot vet jag att en stark profession behöver ett yrkesspråk. Kanske kan erfarna kollegor hjälpa till att förklara var de osynliga gränserna går?

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin