Läs senare

Kom ut på jobbet

Det har gått några år och aldrig blivit tillfälle. Kollegorna antar att du är hetero, som alla andra. I själva verket har det aldrig blivit läge att komma ut. När och hur ska man ta steget?

13 aug 2014
Kom ut på jobbet
Illustration: Janette Bornmarker

Kan du prata om din respektive på fikarasten och berätta om semestern för kollegorna? Det som känns självklart för heterosexuella är inte alltid lika enkelt för homo- och bisexuella. Heteronormen är ofta stark och återkommande i det vardagliga snacket på jobbet. När kollegan skämtar om en snygg karl så bygger det på ett socialt samförstånd om att båda är intresserade av det motsatta könet.

– Har du varit på en arbetsplats i 20 år och inte kommit ut så har du byggt upp höga murar. Kollegorna tror att du är på ett visst sätt, och kommer kanske tycka att du fört dem bakom ljuset, säger Hans Robertsson, arbetslivsforskare och psykolog.

Tidigare undersökningar visar att ungefär hälften av alla homo- och bisexuella döljer sin läggning på jobbet. Många upplever att arbetsplatsen är det allra svåraste stället att vara öppen på. Det kan bero på rädsla för att bli illa behandlad av både chefen och arbetskompisar. Enligt Hans Robertsson finns det ett samband mellan ohälsa och att ”leva i garderoben”. Han har själv gjort en studie där han intervjuat äldre homosexuella män mellan 65–89 år.

– Det är de som varit öppna som klarat sig bäst och mått bäst.

Generellt sett mår alltså homo- och bisexuella som berättar bättre. Men hur gör man då – när är det tillfälle? Maria Karlsson är ombudsman på Lärarförbundet och initiativtagare till förbundets hbt-nätverk, som funnits sedan 2009. Nätverket är till för lärarna själva och handlar om att utbyta erfarenheter.

– Ett tips är att ta kontakt med hbt-nätverket. Det kan vara ett bra första steg för att byta tankar med andra som varit eller är i liknande situation. I nätverket pratar vi just om frågor om öppenhet på arbetsplatsen, säger hon.

Att komma ut är en väldigt individuell process som det är svårt att ge enkla råd kring. Mycket handlar om hur ens arbetssituation ser ut, kollegornas inställning och hur öppen förskolan är för olikheter.

Maria Karlsson menar att hbt-nätverket är ett bra sätt för Lärarförbundet att få information om hur facket kan stödja medlemmarna i dessa frågor.

– Vi vet att det finns hbt-personer därute som är utsatta för diskriminering, men det finns också de som har det jättebra. När man ska komma ut så är problemet att man inte vet vad som väntar.

Förskolan är en miljö där man jobbar mycket med genus och normer. Den öppenheten bidrar säkert till att man på många förskolor är villig att även synliggöra homosexualitet, menar Maria Karlsson. Samtidigt visar en undersökning från Linnéuniversitetet i Växjö att förskolor sållar bort öppet lesbiska kvinnor vid anställningsprocessen. I studien från 2011 har man tittat på hur homosexuella som ingått registrerat partnerskap väljs eller väljs bort vid ansökningsstadiet. Resultatet visar att risken att bli bortvald är 20 procent större för öppet lesbiska förskolepedagoger.

– Studien tyder på att öppet lesbiska kvinnor väljs bort i traditionellt kvinnliga branscher, säger Maria Karlsson.

Varför det sker framför allt inom förskolan har hon svårt att svara på:

– Jag blev mycket förvånad när jag läste resultatet. Det motsäger min tro på att man inom förskolan har en öppenhet för frågor som rör sexuell läggning. Jag tror att studien lyckats fånga vad som ofta sker omedvetet; när vi har möjlighet att välja är det lätt att välja bort det som kan uppfattas som annorlunda.

Förskolläraren Lisa Borg är med i Lärarförbundets hbt-nätverk. Hon tycker att förskolan kan vara en väldigt traditionell miljö. I början av karriären arbetade hon på en förskola i Stockholmsområdet under fem år, utan att komma ut.

– Jag minns tydligt hur jobbigt det var att inte berätta om sig själv, att leva med en frivillig egencensur. Jag delade in mitt liv i två delar, jobbet och det privata, och ville inte ha kollegor som vänner.

Att hon inte vågade säga något berodde framför allt på att hbt-frågan var en icke-fråga på arbetsplatsen.

– Det ingick inte i mina kollegors begreppsvärld att de jobbade med någon som var transperson eller homosexuell.

När Lisa Borg slutade på förskolan 2007 var orsaken att hon höll på att bränna ut sig. Hon menar att det fanns en enorm anspänning i att inte komma ut och hela tiden separera sig själv. I dag bor hon i Göteborg, har påbörjat en könsidentitetsutredning och är helt öppen med sin läggning på jobbet. Det har gått bra.

– Jag mår mycket bättre. Det är lättare att komma ut för kollegor som man aldrig har träffat tidigare. På så sätt väntar man inte på att något ska hända som tvingar en att komma ut, säger hon.

Att göra arbetsplatsen välkomnande för alla är egentligen en fråga för ledningen. Varje förskola ska enligt lag utarbeta en plan mot diskriminering och kränkningar, en så kallad likabehandlingsplan.

Arbetslivsforskaren Hans Robertsson menar att det kan finnas en poäng med att börja prata om sin situation med chefen.

– Om man känner sig osäker på hur informationen ska mottas, kan det vara bra att ha stöd från den närmaste chefen.

Han menar att det ger chefen möjlighet att markera att förskolan är en plats där diskriminering inte hör hemma.

– Vore jag chef skulle jag anordna en utbildningsdag där arbetsplatsens värdegrund diskuteras, och se till att det finns en öppning att tala om normen och det som avviker. Vid en sådan utbildning kanske det även känns naturligt för medarbetare att komma ut.

Det här har förskolan att vinna på mångfald:

  • Att arbeta för en bra psykosocial arbetsmiljö gör att alla trivs bättre, jobbar bättre och blir mindre sjuka.
  • En personalstyrka med öppna hbt-personer är positivt för barnen som får kunskap om att det finns fler sätt att leva än heterosexuellt.
  • Förskolan gynnas av att rekrytera de bästa, oavsett sexuell läggning eller identitet.
  • Mångfaldsarbete lockar till sig familjer som värderar att förskolan har högt i tak, som exempelvis samkönade föräldrar.
  • Goodwill hos alllmänheten.
  • En förskola där olikheter tillåts blir även mer attraktiv för män, människor i skilda åldrar och personer med annan etnisk bakgrund än svensk.

Fakta/Lärarförbundets hbt-nätverk

Lärarförbundets hbt-nätverk är ett forum för dig som är medlem i Lärarförbundet och definierar dig som hbt-person.

Avsikten med nätverket är att skapa mötesplatser med möjlighet till att diskutera och byta erfarenheter med andra i samma situation.

För mer information och kontakt: lararforbundet.se/hbt

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin