Läs senare

Kommunen där förskollärare har makten

AktuelltFörskollärare vill ha inflytande i lokalpolitiken. Minst 120 stycken sitter i kommunfullmäktige runt om i landet, visar vår granskning.
En av dem är Åsa Karlsson, kommunalråd i Götene, som satsar på ny valseger i september.

Åsa Karlsson (S), Ann-Charlotte Granander (S), Christina Friberg (C) och Monica Sanfridsson (KD) är alla både förskollärare och kommun­politiker i Götene. Foto: Mikael Ljungström

Lyssna och lirka. Två ovärderliga egenskaper i politiken. Förskollärare har båda två och får därför saker gjorda, menar Åsa Karlsson, socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen i Götene.

Hon blev kommunalråd på heltid 2013 och är en av de minst 120 förskollärare som sitter i kommunfullmäktige runt om i landet. Åsa Karlsson har varit fritidspolitiker sedan mitten av 1980-talet vid sidan av jobbet som förskollärare. I dag är hon tjänstledig för att kunna ägna sig åt politik på heltid.

– Jag vill vara med och styra och bestämma, säger hon som förklaring till sitt politiska engagemang.

Uppgifterna om hur många förskollärare som sitter i fullmäktige har vi samlat från två håll. Dels från kommunkontoren, dels från valsedlarna inför valet för fyra år sedan. Ett mörkertal finns då varken alla kommunkontor eller valsedlar har information om kandidaternas yrke.

Som förskol­lärare är man van att coacha och inspirera barnen att göra saker tillsammans. Det sättet att arbeta kan vara en framgångsväg även i politiken.

När förskollärare har uppdrag i fullmäktige handlar det i de flesta fall om en eller två stycken i en och samma kommun. Men det finns undantag.

Att så många förskollärare hamnade på valsedlarna i Götene inför valet 2014 har Åsa Karlsson ingen riktig förklaring till. I Socialdemokraterna gällde det förutom kommunalrådet själv även hennes son, Linus Karlsson, och Ann-Charlotte Granander. Längre ner på partiets valsedel stod dessutom Kerstin Karlsson, som arbetade i den lekskola där Åsa Karlsson gick när hon själv var barn.

Så gjorde vi undersökningen

För att få en bild av hur många förskollärare som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige vände vi oss till landets 290 kommuner. Många, men långt ifrån alla, kunde ta fram informationen. Vi har också studerat de politiska partiernas valsedlar inför valet 2014. Många har uppgifter om kandidaternas yrke, men inte alla.

Sammantaget kan vi se att minst 120 förskollärare har uppdrag i fullmäktige.

Socialdemokraterna har 46 förskollärare i fullmäkt­ige. Därefter följer Vänsterpartiet med 28 och Centern med 12.

Källa: Kommunkanslierna och Valmyndigheten

– Men det var nog mest en tillfällighet.

Är det bra för förskolans verksamhet att så många förskollärare har politiska uppdrag?

– Man driver ju inte sina egna frågor, men visst är det bra om vi på det här sättet hjälper till att spegla hela arbetsmarknaden, säger Åsa Karlsson.

För ni förskollärare med er ett särskilt perspektiv till politiken?

– Jag skulle snarare säga att vi har förmågan att föra fram åsikter. Som förskollärare är man van att coacha och inspirera barnen – och få dem att göra saker tillsammans. Det sättet att arbeta kan vara en framgångsväg även i politiken.

Förmågan att kompromissa och lirka fram lösningar är också något som Åsa Karlsson tycker att hon fått med sig från sitt yrke.

– När du jobbar med barnen måste du kunna se saker från flera vinklar. Det gör jag även i min nuvarande roll och jag har jättestor nytta av det.

Utöver de tre socialdemokraterna sitter även två centerpartistiska och en kristdemokratisk förskollärare i fullmäktige i Götene.

Monica Sanfridsson (KD), är ersättare i fullmäktige och har sitt huvudsakliga uppdrag i socialnämnden, där hon har sällskap av ytterligare tre förskollärare.

– Det är ganska skönt att inte sitta i den nämnd som ansvarar för det område där man jobbar. Självklart månar jag om förskolans frågor, men som politiker gäller det att se till helheten.

Monica Sanfridsson är utbildad förskollärare, men arbetar för närvarande som resurspedagog i årskurs två i grundskolan. Förskolans perspektiv för hon fram så ofta hon kan när hon träffar sina partikamrater i andra sammanhang än socialnämnden.

– Vi har styrelsemöten och träffar i partiet när vi går igenom vad som är aktuellt just nu. Där kan jag påverka i partiet, säger hon.

En återkommande fråga är bemanningen på förskolorna, trots att Götene är en av de kommuner i Skaraborg där andelen personal med förskollärarexamen är som högst.

Götene är inte ensam om att ha flera förskollärare med politiska uppdrag, men vanligast är ändå att det är några enstaka. I Kristinehamn sitter Anne-Marie Wallouch på Vänsterpartiets kommunalrådspost och är förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Partiet bildar majoritet tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Hon tog förskollärarexamen 1992 och är tjänstledig från jobbet på en av kommunens förskolor.

– Efter senaste valet fick jag så pass mycket uppdrag att jag kunde ägna mig helt åt politiken.

Hur märks det i ditt politiska arbete att du är förskollärare till yrket?

– Jag tillför barnens och pedagogernas perspektiv och förskolans betydelse för det fortsatta lärandet. Det är inte så många andra politiker här i Kristinehamn som har den erfarenheten och kunskapen.

Anne-Marie Wallouch anser att kvinnor och män behandlas olika när politiska uppdrag ska tillsättas. Yrkesbakgrunden bedöms på olika sätt.

– Handlar det om män ser man det ofta bara positivt; det här kan han och den kunskapen och kompetensen ska vi ta vara på. Men en kvinna som jobbar i förskola eller skola anses prata i egen sak när hon bidrar med sina erfarenheter från förskolans värld.

Av förskollärarna i fullmäktige är den övervägande delen kvinnor. I Götene, Haninge, Tjörn och ytterligare några kommuner har manliga förskollärare politiska uppdrag men de hör till undantagen.

En stor majoritet av de förskollärare som engagerar sig i kommunpolitiken representerar Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Av de 120 namn vi fått fram är det 75 som företräder något av de två partierna.

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin