Läs senare

Konkret om sorg

av Marie Eriksson
17 jan 2020
17 jan 2020

Sorg på olika sätt

Linda Palm, Johanna Lundqvist Björn

[Argument förlag]

1 – 3 år Det här är en bok som berör, väcker tankar och lockar till samtal. Jag tycker om hur text och illustrationer beskriver känslan av sorg utifrån vardagliga perspektiv som alla barn kan känna igen sig i. Visst kan sorg vara en stor livskris men här lyfts små vardagliga ting som att vinka vid ett fönster och säga hej då.

Här fokuseras och konkre­tiseras känslan i stället för detaljerade beskrivningar om det som orsakat sorgen, ”Sorg kan kännas på olika sätt. Inuti och utanpå, din känsla är rätt.”

Bilderna och de korta textraderna visar på hur sorg kan handla om att vara ledsen, arg eller att inte orka men också vikten av att finnas där för varandra. Ibland behövs det en kram eller en stunds vila och ibland behövs en plats där man kan få vara ifred.

Sorg på olika sätt är en viktig liten bok som illustrerar och konkretiserar känslan av sorg. ”Min känsla och din känsla. Vi känner tillsammans! Sorg på olika sätt.”

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin