Läs senare

Kontroll stressar kollegor i Kina

AktuelltEva Gustafsson och fyra kollegor från Åmål har jobbskuggat förskollärare i Dunhuang.

av Emilie Stendahl
06 nov 2017
06 nov 2017
Likt men ändå olikt. Fem svenska förskollärare besökte storförskola i Kina. Foto: privat

Ökenstaden Dunhuang i nordvästra Kina är mest känd för sina grottor med fresker och målningar. Hit kom några svenska förskollärare på besök i våras.

Entusiasmen över erfarenheten går inte att ta miste på.

– Det känns fantastiskt att jag fick åka till Kina i min yrkesroll som förskollärare! säger Eva Gustafsson.

Under en vecka skuggade hon och fyra andra förskollärare kinesiska kollegor på jobbet.

På förskolan de besökte går drygt 1 000 barn i åldrarna 2 till 6 år. Barnen var indelade i grupper om 30–40 barn med en förskollärare samt några assistenter.

Trots uppenbara skillnader betonar Eva Gustafsson känslan av att de hade mycket gemensamt. Hon inspirerades av hur en lärare använde en digital pekskärm i ett samtal kring böcker, och hur traditionell dans och närmiljöns historia fick ta plats i förskolan.

– Det vill jag utveckla mer. Att vi tar vara på vår historia och kultur.

Hon reflekterar också över hur kollegan bemötte barnen med respekt, omsorg och kramar.

– De såg ändå individerna i den stora gruppen.

Förskollärarna diskuterade också stress. Kollegorna i Kina stressades av de många inspektioner de får utstå. Barnens säkerhet var en annan faktor.

De stora grupperna lyftes däremot inte fram som stressande. Kanske för att det fanns en så tydlig struktur. Gruppen var lugn:

– Barnen lyssnade noga, ingen avbröt. Det fanns en tydlig form för hur lektionen skulle vara. Det var mer styrt och det fanns inte lika många val för barnen att ta ställning till.

Hon funderar.

– Vi lever i en demokrati och de i en diktatur. På något sätt måste det avspegla sig i barnen, tänker jag.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin