Läs senare

Kretsloppstänk triggar kreativitet

22 okt 2019
Kjell Häglund, redaktionschef.

Skaparglädjen strålade runt bordet på avdelningen när barnen skapade kollage och figurer med hjälp av färgpapper, lim och saxar. Men förskolläraren, som senare skulle berätta detta för mig, hade dåligt samvete. ”Det var ju inte det här vi hade kommit överens om, egentligen”, säger hon. ”Vi i personalen hade lovat varandra att bli bättre på att återanvända. Men så köpte vi in nytt material ändå, av gammal vana …”

Hon syftar på de färgade pappren, och tillägger att det var först efter skapande­sessionen, när hon såg hur stora bitar av pappren som blivit över, som det även slog henne att hon borde ha delat A4 till A5.

”Men nästa gång lade vi fram en stor hög med gamla kataloger och magasin i stället – och barnen skapade inte bara de mest inspirerade kollage, de kom i gång mycket snabbare och jobbade mer koncentrerat. Det är som om saker med en historia tilltalar dem mer.”

Den här historien uttrycker exakt vad hållbarhetstemat i detta nummer handlar om: hållbarhet i en vidare, samhällelig mening. Eller som läroplanen för förskolan uttrycker det: ”… barnen ska ges möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle”, samt ”utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.”

Forskaren Eva Ärlemalm-Hagsér har undersökt hur förskolor formulerat sig när de ansökt hos Skolverket för att bli certifierade för hållbar utveckling, och hon fann framför allt ett starkt verbalt miljöengagemang, det vill säga i fråga om hur de formulerat sin policy – men kanske inte riktigt samma övertygelse i själva verksamheten med barnen.

Vi föreslår, genomgående på temasidorna, att förskolor verkligen suger i sig av inspirationen som faktiskt inte bara är fint formulerad i läroplanen för förskolan – utan direkt färdig att använda.

Som ytterligare praktisk inspiration har vi besökt en förskola i Eskilstuna och en i Stockholm som båda, på lite olika sätt, har ett fantastiskt helhetsperspektiv på hållbarhet; och därtill en artikel om den stora ”dystopi”-trenden som kommit som följd av klimatkrisen och inte minst Greta Thunbergs protestmarsch runt jorden. Även mindre barn konfronteras med allt det här – finns det plats för ”krisberedskap” inom ramen för förskolors hållbarhetsarbete? Läs vad experterna säger.

Pratet om tioårig grundskola gör mig mest uppgiven. Många barn är ju inte riktigt redo för den allt mer utbildningsfokuserade förskoleklassen, som det ser ut i dag. Läs mer här om det politiska beslutet och reaktionerna på det här. 

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin