Läs senare

Lär dig om att lära ut i förskolan

AktuelltPå Skolverkets initiativ har ”Undervisning i för­skolan” blivit en universitets­utbildning. Karlstad var först ut när verksamheten körde i gång i våras. I höst är det dags för förskollärare i Täby.

05 aug 2019
Förskollärare kan nu fortbilda sig i undervisning på universitetsnivå.
Foto: Istock

Undervisning är med som en betydande del i förskolans nya läroplan. Men begreppet har varit kontroversiellt och diskussionerna många om vad undervisning ska innebära i praktiken.

För att leva upp till läroplanen har Skolverket bett olika lärosäten att genomföra uppdragsutbildningen Undervisning i förskolan, som vänder sig till förskollärare och förskolechefer. Karlstads universitet var först ut att nappa. Till sommaren var det examen för ett 20-tal anställda från Säffle och Åmål.

Efter kursen har jag blivit ännu tryggare i min ­yrkesroll.

– Jag är imponerad över deltagarna. När man har jobbat ett tag är man ju inte van att skriva akademiskt men det gick bra, säger kursledaren Inga-Lill Emilsson.

Nu i höst ska hon leda den andra kursomgången på 7,5 högskolepoäng. Då är det förskollärare i Täby som ska lära sig mer om undervisning, vetenskaplig grund och andra områden i förskolans pedagogik.

Vissa ändringar kommer att göras i upplägget. Till exempel ska en del böcker bytas ut.

Kursledare Inga-Lill Emilsson.

– Litteraturen var lite tung i början av kursen. Nu har boken Utbildning och undervisning i förskolan kommit, så den kommer vi att använda. Till den finns också filmer. Men kursmålen ligger fast så grunden blir densamma, säger Inga-Lill Emilsson.

En skillnad är att en majoritet av förskolorna i Täby är fristående.

– Det ska bli otroligt spännande att se om jag kommer att märka någon skillnad i diskussionerna. Men alla ska ju följa läroplanen oavsett huvudman.

En del i kursen är att beskriva en undervisningssituation som deltagarna varit med om på sin förskola. Förskollärarna och cheferna från Säffle och Åmål fick också beskriva vad som är undervisning i förskolan och vad som inte är det.

– De kom fram till att nästan allt är undervisning, till exempel matsituationer, lek såklart och om man tröstar någon. Då får man in moment som trygghet och värdegrund. Det som inte är undervisning är i stort sett när barnen sover på vilan.

Susan Vilund är förskollärare i Åmål och en av deltagarna på premiärkursen.

– Jag har blivit tryggare i min yrkesroll efter kursen. Jag var trygg tidigare men har tagit den känslan ännu ett steg. Vi har reflekterat kring undervisning och när det sker spontant och planerat.

Nu ska hon vara med och leda en utbildning för de övriga i arbetslaget på Åsens förskola. De ska bland annat resonera kring omsorg, lärande, utveckling och undervisning.

– Jag har inget problem med begreppet undervisning, kanske för att jag är ganska nyutbildad som förskollärare, säger Susan Vilund.

Inga-Lill Emilsson menar att erfarenheten från kursen vid Karlstads universitet är ett litet bevis på att det har hänt en del sedan Skolinspektionens rapport visade att många förskolechefer och förskollärare inte ville använda begreppet undervisning. Frågan är hur värdeladdningen kunnat avta så snabbt.

– Rapporten från Skolinspektionen satte nog i gång diskussioner. Förskollärarna och cheferna har insett sitt ansvar och Skolverket har jobbat med begreppet i remissvaren till läroplanen.

Då undervisning finns med i skollagen måste professionen se till att det blir förskolans begrepp i praktik och teori, menar Inga-Lill Emilsson.

– Men sen finns det säkert en del som fortfarande anser att undervisning inte ska finnas som begrepp i förskolan.

Undervisning

Enligt Lpfö 18 innebär undervisning i förskolan att ”stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och rikt­ning”. Förskollärarna ska ansvara för det pedagogiska innehållet. Därmed har de ett särskilt ansvar för den utbildning som arbetslaget genomför gemensamt. 

Efter kursen Undervisning i förskolan ska deltagarna bland annat kunna:

  • Använda aktuell ­forskning och olika teorier för att analysera och förstå undervisning  i förskolan.
  • Analysera och reflektera över begreppet undervisning utifrån styrdokument och i relation till den egna verksamhetens organisation.
  • Ge exempel på hur förskol­lärare kan undervisa.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin