Ingår i temat
Uppdraget
Läs senare

Lärare eller morsa? 

03 Nov 2008

Vad är vårt uppdrag i förskolan? Svaret är lätt, det är att följa läroplanen. Det gör vi genom olika planer, visioner och verksamhetsidéer. Till vår hjälp har vi den teoretiska kunskapen, erfarenheterna och arbetskamraterna. Sen utvecklar vi metoderna som vi behåller eller byter ut. Därefter har vi barnen som leder oss genom att bara vara sig själva medan vi observerar dem och försöker tolka och förstå. Sist men inte minst har vi fantasin, hoppet och modet.  
  För vi behöver regelbundet bena ut vilka vägar vi tar när vi utför uppdraget. Och vi alla vet ju att uppdraget förskollärare lätt kan bli ett annat uppdrag. Mot vår vilja och bästa vetande så kommer andra konstiga -uppdrag- och vill smyga sig in i våra förskolor. Här kommer några exempel: psykolog, läkare, sociolog, kock, vaktmästare, elektriker, inredare, jurist, konfliktmedlare, barnklädeskunnig, allmän sakletare och sist men inte minst, som ni alla säkert känner igen morsa till diverse människor. Några uppdrag har jag gillat och andra blivit smickrad av. Men som ni kanske förstår så är de flesta från listan inte särskilt roliga eller överhuvudtaget genomförbara. Till många människors (läs föräldrars) förvåning svarar jag: -Nej, jag vet inte varför overallen inte tål vatten som det står på tvättanvisningen.- Eller: -Nej, jag vet inte varför ditt barn hellre vill gå på kören istället för yoga.- Eller:- Nej, jag vet inte varför din man alltid glömmer de randiga långkalsongerna på både barnet och sig själv – suck. Man vill ju bara skrika -Fattar du inte att jag är på jobbet och ska jobba med barnen och mitt uppdrag är att följa LÄROPLANEN, ja just det, den gula som hänger på anslagstavlan! 

Men det gör vi ju inte, vi skriker inte, hur skulle det se ut- Utan vi samarbetar utan att låta det gå för långt. Svarar nej diplomatiskt utan att föräldern ska känna sig dum och håller huvudet högt.  
  Så okej nu vet jag vad alla tänker, en del saker som står utanför läroplanen behöver göras för att förskolan ska fungera. Helt rätt! Vi har ingen vaktmästare eller inredare, alltså måste vi själva göra jobbet. Och vi borrar, pluggar, hänger upp gardiner och känner oss stolta. Så uppdraget är nog vidare än det som står nerskrivet i planerna, för förutom barnen har vi ju också en förskola att sköta.  
  Den stora debatten är ofta vem ska göra vad och hur just deras ansvarsområde värderas. Här är några exempel på kontroversiella ansvarsområden. Skriva dokument eller vara ute på gården med barnen. Hålla föräldramöte eller sitta med och lyssna när någon annan håller i det. Diska eller vara på vilan. 

Enligt ordboken betyder uppdrag: arbetsuppgift som någon tilldelats för utförande under viss tidsrymd. Vissa har försökt sig på en befattningsbeskrivning, som är mycket svårskriven. Varför, jo för att vårt uppdrag är så föränderligt. Och hur hänger vi med i svängarna- Jo, genom att prioritera rätt. Och det är detta som ibland leder till konflikt i personalgruppen, för att det i grunden handlar om våra personliga värderingar. Vad är viktigt för mig, vad tycker jag att barnen behöver, vad kan vänta- En del tycker att lyxtid är att bara vara med några få barn, andra att vara ute på gården i luften, några när de går på utbildning.  
  Jag tror på en uttalad tydlighet och lyhördhet hos kollegorna. Och att få göra det man tycker om och är bra på, men det kan vara svårt i Jantesverige. Skulle det kunna låta så här på ett avdelningsmöte: -Jo, jag tycker att jag är så bra på att hålla samling, jag märker att barnen lyssnar uppmärksammat och tycker att det är så kul! Och eftersom jag också är så bra på att sjunga så tänkte jag att jag kunde hålla samlingen på obestämd tid– Nej, så kan man bara inte säga, hur rätt man än har. Varför- Jo, för att på förskolan ska alla vara med på allt och låtsas som att vi alla också är lika bra på allt. Det tycker inte jag. Jag tycker att vi ska bli mycket tydligare med att dela upp vårt arbete och prioritera så att vi kommer till vår rätt som personer, efter utbildning, erfarenhet och bakgrund.  
  För då kan vi lättare säga nej till uppdrag som att vara psykolog och allt det andra. När jag är tydlig och trygg i min yrkesroll så kommer jag till min rätt och kan satsa min energi i rätt riktning. Mot läroplanen, barnen och framtidens förskola! 

Mira Banjac 

Alla artiklar i temat Uppdraget (19)

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin