Ingår i temat
Förskolans läroplan
Läs senare

Läsarnas frågor om läroplanen

På Förskolans Facebooksida uppmanade vi er läsare att komma med frågor om läroplanen inför vår intervju med Skolverkets läroplansexperter. Här är ett urval av frågor och svar.

10 okt 2011

 
Fråga från Miriam Cedervall:

Vad menar man egentligen med ordet ansvar? Om förskollärare ska ha ansvar över utvecklingssamtalen, vad menar man då, rent konkret, hur? Ansvar över den pedagogiska verksamheten? Och så undrar jag lite hur det blir med tiden, hur mycket tid får vi förskollärare kvar till att vara i barngrupp om vi samtidigt ska ha massor av ansvar, som kräver mera planeringstid? Kunskap om barnen, verksamheten, dokumentation kräver ju stor närvaro av oss i verksamheten.

Svar från Skolverkets Magdalena Karlsson:

– Att ha ansvar innebär inte samma sak som att genomföra. Vem som helst kan till exempel hålla i utvecklingssamtalen. Men förskolläraren är garant för att det blir gjort och att det sker på ett sätt som inte handlar om bedömning. Men det innebär ändå inte att förskolläraren blir någon slags arbetsledare. Han eller hon ska fortfarande vara lika mycket i barngruppen och en del av arbetslaget. Förskolläraren ska absolut inte bli någon som sitter själv och planerar saker som sedan resten av arbetslaget genomför. Men det är förskollärarens uppgift att ha extra uppmärksamma och vaksamma ögon på allt som sker i verksamheten.

Kollegan Carina Hall fyller i:

– Förskolläraren ska ha särskild kunskap om läroplanen. Dessutom är det förskolläraren som genom sin utbildning kan teorier om pedagogik och metoder och därmed har ett ansvar över att vara vaksam på att man inte arbetar på något sätt som saknar vetenskaplig grund. Den reviderade läroplanen slår ett slag för yrkesstoltheten. Varför ska man utbilda sig i tre och ett halvt år om man inte också står upp för vad man kan?

 

Fråga från Anna-Karin Ramnemo:

Hur ska vi få tid till all dokumentation, uppföljning, observationer runt varje barn när barnantalet i grupperna bara ökar utan att personalen ökar? Ta bort volymtimmarna och sätt en gräns för antalet barn/anställd.

Svar från Skolverkets Magdalena Karlsson:

– Hur man löser det rent praktiskt är en fråga som hamnar på kommunnivå. Men eftersom den reviderade läroplanen innefattar ett systematiskt kvalitetsarbete kommer det nu tydligare fram om man inte har tillräckliga resurser. Det blir en professionell slutsats istället för löst tyckande.

Kollegan Carina Hall fyller i:

– Den nya läroplanens tydlighet kommer att visa när det finns förskolor där verksamheten inte uppnår målen. Det är det som kommer att bestämma antalet förskollärare som bör finnas per avdelning eller enhet. En sådan kvalitetssäkring kommer också sätta en gräns på antalet barn per förskollärare eller vad den nedre gränsen för planeringstid går. Men det är inte vår uppgift som representanter för en myndighet att tycka kring en sådan siffra.

 

Fråga från Ida Cronebäck:

Ska jag ha mer ansvar vill jag ha mer planering och högre lön.

Svar från Skolverkets Magdalena Karlsson:

– Det blir intressant att se hur det blir med det och hur man kommer att lösa förskollärarbristen, det är omöjligt att svara på, säger Magdalena Karlsson.

Det är egentligen inte fråga om mer ansvar för förskollärarna än förr – bara förtydligat vem som gör vad och hur. Men värt att komma ihåg inför kommande lönesamtal kan vara det som Carina Hall sa tidigare under intervjun:

– Den reviderade läroplanen slår ett slag för yrkesstoltheten.

Här hittar du Förskolans Facebooksida: https://www.facebook.com/forskolan

Alla artiklar i temat Förskolans läroplan (12)

Fråga

Hur återhämtar du dig under julledigheten?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin