Läs senare

Lek och forskning i kombo

25 feb 2019
Foto: Shutterstock

Lek, lärande och lycka – lekande och utforskande i förskolan

Monica Nilsson, Anna-Karin Grankvist, Elin Johansson, Jeanette Thure och Beth Ferholt

[Gleerups]

Vad händer när lek, som inspireras av kultur, estetik och pedagogers rollgestalt­ningar, möter ett utforskande projektarbete?

Det är den fråga som boken, och det aktionsforskningsprojekt som beskrivs i den, försöker undersöka och belysa. Boken är skriven av de forskare och förskollärare som arbetade med projektet.

Den aktuella förskolan är starkt Reggio-inspirerad och har lång erfarenhet av att arbeta utforskande i projekt och med pedagogisk dokumentation. Forskarna ville se hur ett lekpedagogiskt arbetssätt kunde berika det utforskande arbetssättet. Utgångspunkten var att leken är central i barns utforskande av världen och sig själva och att lek och utforskande därför hänger ihop.

Vi får följa hur olika lekar uppstod utifrån sagor, som exempelvis När prinsessor vaknar om natten, och pedagogernas reflektioner kring hur deras kunnande och roll i förhållande till barnen förändrades. Här finns även ett kapitel om vad lek är, varför vi leker, samt genomgång av olika former av lek och olika lekteorier. Boken avslutas med att författarna diskuterar sina lärdomar från projektet i förhållande till forskning och utveckling av förskolans verksamhet.

De ser en utvecklingspotential i mötet mellan lek och lekvärldar och utforskande och projekterande arbetssätt, eftersom båda tar barns nyfikenhet, kreativitet och glädje på allvar. De skissar även på hur en förskoledidaktik i en framtida förskola skulle kunna se ut.

Jag upplever boken som mycket spännande och intressant. Jag kan också känna igen mig i tankarna kring lekens betydelse och funderingar om vi i förskolan i dag ser leken som något separerat från stunder av lärande. Boken är lättläst, men hade blivit än mer lättillgänglig om den haft fler bilder från lekmiljöerna och gärna foton i färg.

Spännande är det också att läsa om projektet i sig, där forskare och pedagoger arbetar sida vid sida i praktiken, något jag tror är en bra metod för att utveckla förskolans verksamhet och undervisning.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin