Ingår i temat
Uppdrag förstelärare
Läs senare

Lektorn om sitt jobb

karriärtjänstHan beskriver det själv som att han testat på tusen yrken. Till slut hamnade han på ett av de kanske mest sällsynta i hela Sverige – lektor i förskolan och förskoleklassen.

07 dec 2016
Pelle Norlin är tillsvidareanställd i Södertälje. Hans lön höjdes med 10 000 när han blev lektor.
Pelle Norlin är tillsvidareanställd i Södertälje. Hans lön höjdes med 10 000 när han blev lektor. Foto: privat.

I mitten av 80-talet, efter att han hade provat på en massa olika jobb, det sista på järnvägens banavdelning, bestämde sig Pelle Norlin för att plugga vidare. Barnskötare hade han naturligtvis hunnit testa. Det var ett yrke han hade uppskattat, så valet av utbildning föll på förskollärare. När den var avslutad jobbade han i förskolan i Södertälje i ungefär trettio år. Hans starka engagemang för förskolan hörs fortfarande tydligt när han pratar.

Pelle Norlin upptäckte tidigt att det var spännande med bilderböcker, språk, läsande och barns egna berättelser och uttryck. Strax efter millennieskiftet fick han en idé. I Södertälje där han har bott sedan 70-talet finns många assyrier och syrianer.

– De har ett skriftspråk som bara några få i kyrkan kan läsa, och olika grupper för diskussioner om alfabetet. Jag tänkte att om de barnen skulle kunna ta del av en bilderbok så behövdes en inläsning, säger han.

En cd-skiva lades in i bilderböckerna. Inläsningen gjordes på både svenska och suryoyo. Projektet fick stöd av Kulturrådet och Skolverket och för Pelle Norlin var det spännande att se hur härligt det var för barnen med en bilderbok på deras eget språk. Tillsammans med bokförlaget En bok för alla och Kulturrådet jobbade han vidare med fler projekt och för att få fler böcker översatta till många olika språk, men också med att få böckerna inlästa.

Så småningom uppmanade hans dåvarande chef honom att söka till en forskarskola i Uppsala. Där gick han fram till 2013 och fick då ut en licentiatexamen. Hans avhandling handlade om bilderboksstunden i förskolan. Under utbildningstid­en var han fortfarande anställd på 20 procent i Södertälje kommun och jobbade med ett vänskapsprojekt där avdelningar från olika områden knöt kontakt med varandra.

Fakta:

Lektor är precis som förstelärare en karriärtjänst för lärare. För att kunna kalla sig lektor måste man ha avlagt en licentiatexamen, vara legitimerad och ha minst fyra års erfarenhet som pedagog. Skolverket har i nuläget inte möjlighet att mäta hur många lektorer som finns i förskolan.

Källa: Skolverket.

Efter forskarskolan ville Pelle Norlin fortsätta jobba och utveckla förskolan i Södertälje. Det var precis vad kommunen ville också och där hade de förstått att det var möjligt att anställa en lektor. Rollen växte fram kring Pelle Norlin som anställdes som lektor i förskolan och förskoleklassen.

Tjänsten som lektor är på 70 procent och han delar den tiden på förskolan och förskoleklassen. Just nu jobbar han med fortbildning inom litteracitet, bokläsning och samtalet runt omkring läsningen i förskoleklasserna. Dessutom håller han på att utveckla en ny teknik för att med projektor kunna visa upp bilderböcker.

I förskolan har han nyligen avslutat en stor läsundersökning, med svar från 149 avdelningar, som visar att förskolorna läser betydligt mer än vad man tidigare har trott, och att litteraturen som läses i hög grad består av nyare bilderböcker. Just nu jobbar han med en studie på en fortbildningsinsats för förskolan av Annica Sandell Ring.

Jobbet som lektor går att likna mycket vid en projektledares.

– Jag går in och drar igång något och kan sedan inte hålla mig därifrån. Därefter blir det roligt, och så vill de att jag fortsätter. Det är lite styrning, även om fortbildningen inom förskoleklassen är ganska välordnad, men det jag gör inom förskolan är mycket på lust och inspiration.

Lektorer i förskolan är ovanliga. Pelle Norlin känner själv till tre stycken, då är han en av dem. Borlänge och Falun har också varsin. I framtiden tror han att det kan bli fler, det behövs någon som samordnar forskning och verksamhet.

– Det är fantastiskt att jag får tid att läsa, tänka och skriva om vad pedagoger gör och klä deras handlingar i ord och diskutera med dem, och utveckla mina egna idéer tillsammans med andra. Det är ingen som har tid med det annars, chefer har det inte och pedagoger som står mitt i en barngrupp har det inte heller.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin