Läs senare

Lite väl brett om kollegialt lärande

20 feb 2018
Viktigt med en reflekterande hållning till det egna arbetet anser författarna. Foto: Istock

Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan

Karin Alnervik, Per Alnervik

[Liber]

Karin och Per Alnervik har sammanfattat erfarenheter och tankar från sina år som ledare på de tre förskolorna HallonEtt i Jönköping och Husqvarna i sin bok, där de beskriver olika processer i arbetet med att involvera all personal i ett kollegialt lärandesystem. De själva har sin grund i ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt och tar avstamp i Yrjö Engeströms teorier och forskning i boken.

De berättar om hur de startade utvecklingsarbetet i förskolorna, som från början hade en traditionell organisation, med att skapa kollegiala mötesplatser och att fokusera på vissa frågor. Börjar man utveckla en viss del i verksamheten så kommer fler områden att påverkas, skriver de och tydliggör också ledarskapets betydelse för verksamhetsutveckling utifrån styrdokumenten.

Ett intressant avsnitt handlar om förskolan som en intellektuell arbetsplats. För att komma dit måste man utveckla en kultur av reflektion och ha en ”reflekterande hållning till det egna arbetet och till det som barnen gör”. Författarna anser också att ”litteraturläsning har stor betydelse för att utveckla tankeverksamheten”. På förskolorna som de har besökt har det funnits ”gott om litteratur, men som bara några få läser, och man arbetar inte med litteraturen”, skriver de.

Boken är lättläst och ger en tydlig bild av hur Karin och Per Alnervik själva har jobbat med utveckling av kollegialt lärande i förskolan. Författarna tar ett brett grepp om ämnet. Tyvärr blir också bredden bokens svaghet. Ibland känner att jag vill veta mer om hur de tänker inom olika områden som de beskriver. Jag tror att den kan inspirera till att läsa mer litteratur och att det förhoppningsvis kan leda till mer intellektuella samtal i förskolorna.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin