Ingår i temat
Fokus på de yngsta
Läs senare

Lotta är en av spindlarna i nätet

När förskolläraren Lotta Ehlin Jonsson i Kristinehamn fick erbjudandet att vara lärledare i småbarnspedagogikprojektet tvekade hon inte en sekund. Nu, på sitt andra år, tycker hon att hon vuxit både som pedagog och människa.

10 sep 2010

Lärledarna är nyckelpersoner i småbarnspedagogikprojektet och ansvarar för att kunskapen tas tillvara och når ut till de förskolor och kommuner som deltar. Det handlar bland annat om att coacha och stötta projektdeltagarna, ställa rätt frågor vid gruppdiskussionerna och se till att alla får komma till tals och blir lyssnade på. En roll som många förskollärare är ovana vid och kan uppleva som svår. Men det gäller inte för Lotta Ehlin Jonsson.

–Jag är intresserad av coachning och hade lett grupper i lärande samtal när jag arbetade i förskoleklass. När jag kom tillbaka till förskolan framförde jag önskemål om att få fortsätta med det, säger hon.

Nu är hon lärledare för en grupp på åtta personer från sju olika förskolor i Kristinehamn, varav en av dem arbetar på samma förskola som hon, Dimman. Efter varje gruppträff får hon ägna två timmar av sin arbetstid åt dokumentation för projektet.Foto: Øyvind Lund

Gruppen i Kristinehamn träffades första gången i våras. Under året besöker de varandras förskolor och berättar om hur de arbetar.

När det är seminarier på Karlstads universitet hyr man bilar och åker dit tillsammans i gruppen. Som lärledare ordnar Lotta Ehlin Jonsson en diskussion efter varje föreläsning då gruppen reflekterar över vad man har lärt sig, vad man vill ta med sig till sin arbetsplats och diskuterar möjligheter och svårigheter. Tanken är att gruppdeltagarna sedan i sin tur ska sprida kunskapen vidare till sina arbetskamrater.

–Jag tycker att det redan har hänt jättemycket i vår förskola, säger hon.

Framför allt när det gäller förhållningssättet som vi har gentemot barnen och varandra, hur vi pratar med och till barnen. Till exempel pratar vi aldrig över barnens huvuden längre. Rent allmänt har vi en mer öppen dialog, ser personliga styrkor och möjligheter och har roligare tillsammans, säger hon.

–Barnen styr leken men vi vuxna är mer närvarande och delaktiga än tidigare. Vi har också mer material tillgängligt och låter barnen röra runt och vandra runt.

Hon tycker att hon har fått ett bra gehör för sina idéer i sitt arbetslaget.

Men det kan säkert vara motigt ibland när man har utbildat sig och vill ta med sig det man lärt sig till sin arbetsplats, tror hon.

–I förskolans värld finns tyvärr mycket ”Jante-tänkande” kollegor emellan, tycker jag. Det är synd eftersom det finns så otroligt mycket och olika kompetenser bland personalen i förskolan som man borde bli bättre på att lyfta fram och ta till vara.

Alla artiklar i temat Fokus på de yngsta (27)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin