Läs senare

Lyfter sagoberättandets kraft

14 dec 2015

Britta Olofssons bok Den underbara gäddan – muntligt berättande i förskolan är mycket inspirerande och tänkvärd. Författaren är förskollärare och fil kand, bland annat i pedagogik och sociologi, och har tidigare skrivit böckerna Modiga prins­essor och ömsinta killar samt Meningsfull samling i förskolan. Den här gången vill hon lyfta det muntliga berättandets stora betyd­else i förskolan samt värdet av folksagan.

Boken består av fyra delar om olika områden; sagans betydelse, sagan som värdegrund, vuxna berättar för barn samt barn berättar. I slutet finns en sammanfattning och beskrivning av hur man kan gå tillväga för att komma igång med berättande i förskolan. Med fördel läser man denna lista först – den övertygar!

Boken innehåller även en rad berättelser och sagor som kan användas och dessa har även en separat sidhänvisning och är därför lätta att hitta. Den är mycket lättläst och jag blir definitivt stimulerad och känner lust att utöka min egen repertoar av berättelser och sagor. Jag får min erfarenhet bekräftad av vad det kan betyda att bjuda på egna upplev­elser och historier och hur detta skapar nära relationer till barnen. För mig handlar det, som författaren också beskriver, om att det ger ett verkligt och jämställt möte mellan människor.

Genom hela boken varvas vardagsexempel från barngruppsarbete, olika sagor och berättelser med hänvisningar till forskning och pedagoger och författare. Det sätter ord på hur viktigt det muntliga berättandet är, ger tyngd och lyfter syftet med detta.

Författaren beskriver bland annat sagans läkande kraft och hur sagan behandlar värdegrunden och barns moralutveckling, om att lära sig skilja på gott och ont och hur man kan utmana barnens tankar kring kön. Hon går även in på att berättelser är viktiga för att ge barn stöd för att sätta ihop detaljer till meningsfulla sammanhang och ger förslag på hur man kan utveckla sin berättarteknik. Läsaren får tips på hur man kan inspirera barn att själva berätta och skapa egna sagor.

Jag kan varmt rekommendera denna bok, som också är högaktuell vad gäller det fokusområde som många förskolor arbetar med – barns språk-, läs- och skrivutveckling.

Den underbara gäddan
– muntligt berättande i förskolan

Britta Olofsson
Lärarförlaget

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin