Läs senare

Magiskt om barnböcker

15 jan 2018

Barnbokens magi – Lärande samspel i sagans värld

Marie Eriksson

[Lärarförlaget]

Marie Eriksson har skrivit en ny intressant bok om det spännande arbete som sker i Lackarebäcks förskolor i Mölndal, där hon arbetar som förskollärare. Med ett högaktuellt ämne, som handlar om vikten av att stimulera föreställningsförmåga och fantasi, ger hon sina läsare insyn i hur ett sagoinspirerat arbetssätt kan fördjupa det pedagogiska arbetet.

I bokens inledande kapitel beskriver författaren hur en gemensam utgångspunkt skapar engagemang, samhörighet och arbetsglädje. I Lackarebäcks förskolor, som består av fem förskolor, arbetar man med en litteraturprofil där alla utgår från lärande i sagans värld. Samarbete och kollegialt lärande sker genom nätverkande och all personal får genom den gemensamma pedagogiska idén, möjlighet att växa och utvecklas i sin yrkesroll.

I bokens femton kapitel får vi veta hur sagofigurer, handdockor och texter påverkar och skapar möjligheter och berikar lärmiljön. Sagorna utgör en utgångspunkt, som beroende av barnens behov och intresse tar det pedagogiska arbetet och utvecklingen vidare, till att omfatta läroplanens olika mål. Författaren beskriver hur pedagogernas kunskapssyn kan liknas vid ett rotsystem,” rhizomatiskt lärande” – ett synsätt som gör att kunskap kan förstås som något som uppstår i de olika ”trådar” och samband som möter ett barn.

I slutet av boken beskrivs hur dokumentation och systematisk analys är det som fungerar som drivkraft för att utveckla verksamheten och säkerställa kvalitet. Vi får även ta del av hur man på denna förskola arbetat fram en ”levande verksamhetsplan”. Den finns tillgänglig i lärplattan, som ett verktyg att följa projekten utifrån läroplansmålen, med barnens tankar och idéer som utgångspunkt.

Jag kan varmt rekommendera denna mycket inspirerande bok som både bjuder på beskrivningar av pedagogernas lärprocesser och utvecklingsarbeten, samt hur man lyckas få syn på barnens förändrade kunnande. Jag uppskattar särskilt att författaren knyter ihop praktik och teori samt ger hänvisningar till litteratur som varit del i pedagogernas process. Boken visar med tydlighet hur arbete på vetenskaplig grund och undervisning kan se ut i förskolan. Kanske är detta en av de mest läsvärda böckerna just nu, för både pedagoger, förskolechefer och blivande förskollärare.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin