Läs senare

Många hinner inte med rasten

AktuelltVar femte förskollärare hinner inte ta ut en 30-minuters rast varje dag, stick i stäv med Arbetsmiljöverkets riktmärke.

av Erik Ignerus
15 feb 2017
15 feb 2017
Foto: Shutterstock

21 procent, eller var femte förskollärare, svarar att de inte hinner ta ut 30 minuters sammanhängande rast alla arbetsdagar i veckan. Bland förskollärare i förskoleklass svarade 44 procent, nästan varannan, att de inte hinner ta ut rasten alla dagar. Det visar en stor enkätundersökning bland 17 000 förskollärare som Förskolan gjort tillsammans med Lärarnas tidning.

– Det är helt bedrövligt och ur arbetsmiljösynpunkt full­ständigt förkastligt att jobba en hel dag utan rast. Det ska ingen behöva göra, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Om det bara finns en rast under arbetsdagen bör den inte vara kortare än 30 minuter enligt Arbetsmiljöverket. Utöver rasten, som inte räknas som arbetstid och där du har rätt att lämna arbetsplatsen, ska det även vara möjligt att ta kortare pauser från arbetet. Det är arbetsgivaren som har ansvar för att arbetstidslagen följs och som ska se till att arbetet organiseras så att det går att få ut de raster och pauser som behövs.

I kommentarer till enkätundersökningen skriver förskollärare om inskolningsperioder som tider då det är extra svårt att ta rast. Problem med att få in vikarier kan också göra att rasterna ibland får prioriteras bort. En del svar tyder också på att man får dåligt samvete för den personal som blir kvar i barngruppen när man själv går ifrån.

”Så länge som alla pedagoger är på plats får vi ut våra raster. Men så fort någon är på möte, utbildning eller är sjuk kan det bli problem att få ut rasten. Särskilt eftersom det periodvis är näst intill omöjligt att få vikarier”, skriver en förskollärare.

Så skriver Arbetsmiljöverket om arbetstidslagen:

”Arbetstagaren ska ha en rast senast efter fem timmars arbete. Lagen anger inte hur lång rasten ska vara. Allmänt kan sägas att om det bara finns en rast under arbetsdagen bör denna inte understiga 30 minuter. Rasternas längd och förläggning ska i regel framgå av ett arbetstidsschema eller liknande.”

”Vi tar rast även om det känns fel att lämna en kollega själv med barngruppen. Men tar vi inte rast så orkar vi inte med dagen”, skriver en annan.

Enligt förhandlingschefen Mathias Åström kan vikariebrist eller inskolningsperioder vara giltiga förklaringar, men bara under kortare perioder.

– Ibland uppstår situationer som gör att det helt enkelt kör ihop sig, men att systematiskt ha en situation där man inte kan ta ut rast är helt förkastligt, säger han.

Mathias Åströms råd är att driva frågan lokalt.

– Om man känner att det är fortvarigt finns det anledning för skyddsombuden att ta tag i det och göra en rejäl arbetsmiljögenomgång. Det här är en stor arbetsmiljöfråga och det är viktigt att uppmärksamma arbetsgivare på att det här inte är okej.

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin